Primena sinhronizacije estrusa kod ovaca


Zbog ekonomske isplativosti sinhronizacija estrusa na ovčarskim farmama sve više dobija na značaju. Rentabilnost se najviše ispoljava na velikim farmama ovaca jer je tada ekonomski efekat veoma izražen.

U cilju intenziviranja ovčarske proizvodnje i organizovanja tehnoloških procesa u nauci se vrše pokušaji da se što uspešnije upravlja procesom razmnožavanja ovaca. U mnogim zemljama se koriste metode sinhronizacije estrusa u cilju kontrole reproduktivnih osobina ovaca. Ovim procesom se postiže polni žar u sezoni i van sezone parenja da bi se izvršila oplodnja i ojagnjilo što više ovaca u kratkom vremenskom periodu tj., ovom metodom omogućeno je da se ovce jagnje dva ili više puta u toku dve godine.

Tokom istraživanja sinhronizacije estrusa na plodnost i tovne performanse ovaca, glavni cilj bio je da se u proizvodnim uslovima, primenom odgovarajuće metodologije sagledaju osnovni pokazatelji plodnosti domaće pirotske pramenke i tovnih osobina ovaca i jagnjadi. Ovo istraživanje je sprovedeno na 60 ovaca, meleza domaće pirotske pramenke sa ovnovima virtemberg rase. Procenat plodnosti iznosio je 84%. Dobijeno je 13 ženskih i 17 muških jagnjadi.

Zbog ekonomske isplativosti sinhronizacija estrusa na ovčarskim farmama sve više dobija na značaju. Mogućnost da se jagnjenje predvidi u vreme kada je cena jagnjića na tržištu najveća, a naroćito mogućnost da se iskoriste anatomske i fiziološke odlike za jagnjenje dva puta godišnje ili tri u toku dve godine, ukazuje na rentabilnost ovčarske proizvodnje sa primenama hormona u reprodukciji ovaca. Rentabilnost se najviše ispoljava na velikim farmama ovaca jer je tada ekonomski efekat veoma izražen.

Ukoliko ne utičemo na sinhronizaciju vrlo često ovce kasnije ulaze u estrus i jedan broj je anestričan posle odlučivanja jagnjadi pri čemu se znatno umanjuje ekonomski efekat proizvodnje i smanjuje rentabilnost.