Malaksali jaganjci


Nedostatak vitamina E i selena izaziva malaksalost. Najčešće oboljeva podmladak kada se sjagnjene ovce hrane detelinom ili lucerkom. U područjima gde se bolest često javlja, ovcama bar u drugoj polovini bremenitosti u obrok treba stavljati selen.


Na mnogim ovčarskim farmama velike gubitke, uginuća i zakržljavanje preživelih grla izaziva nedostatak selena, odnosno tzv. bolest belih mišića. Istovremeno je povezana i s manjkom vitamina E, pa je teško utvrditi pravi uzrok oboljenja. Ugrožena su jagnjad od rođenja do trećeg meseca, najčešće od druge do četvrte nedelje, dok odrasle životinje retko obolevaju.

Posebno su osetljivi mladunci čije su majke tokom sjagnjenosti hranjene detelinom ili lucerkom, biljkama koje sadrže malo selena, a nekada ni u samom zemlji¬štu nema ovog elementa. Zapaženo je da đubriva sa više sumpora ometaju usvajanje selena na pašnjacima. Nedostatak vitamina E, međutim, manje zavisi od sastava zemljišta, a više od kvaliteta kabaste hrane. Na paši životinje uglavnom unose dovoljno ovog vitamina, dok silaža, stočna repa, repini rezanci, zrna žitarica i seno ne zadovoljavaju potrebe. Predugo čuvana hrana gubi čak 50 odsto vitamina E mesečno.

Prilikom transporta, dužeg pregona stada i sličnih napora brže se uočavaju znaci nedostatka selena i vitamina E. To su blaga ukočenost, otežano kretanje i stajanje, oštećenja srčanog i skeletnih mišića.

Jagnje teško ustaje, a dok stoji noge su raširene i lopatice isturene iznad kičme. Nakon nekoliko minuta dolazi do podrhtavanja mišića, gubi kontrolu i pada. Najosetljivije su prednje noge, zbog slabosti lopatičnog mišića, pa neka jagnjad ne mogu da se podignu i uglavnom leže na grudima. Slabo sisaju, naglo mršave i obično uginu. Ako ne postoji druga infekcija, telesna temperatura je normalna.

Prilikom oštećenja srca dolazi do iznenadnih uginuća. Zbog pramena na međurebarnim mišićima i dijafragmi, jagnje više diše stomačnom nego grudnom muskulaturom. Bolest prosečno traje 7-14 dana, a smrtnost dostiže 15 - 50 procenata. Mišići skeleta i srca su delimično ili potpuno žućkasti, srčani je prošaran i prugast, a na međurebarnim i mišićima nogu uočavaju se bele pruge.

Preventivno i tokom terapije daje se kombinacija vitamina E i selena. Terapija je uspešna kod jagnjaca starijih od 14 dana, a preventiva je najbolja za mlađe životinje. Posle davanja injekcija uglavnom se oporavljaju za tri do pet dana, počinju da stoje i hodaju bez pomoći. Tada im je neophodno mirno i udobno mesto, uz obavezno prihranjivanje.

U područjima gde se bolest često javlja, ovcama bar u drugoj polovini bremenitosti u obrok treba stavljati selen. Ipak, najbolje je da stalno dobijaju kvalitetne premikse. Inače, u svetu postoje odgovarajuće kapsule koje zadovoljavaju potrebe za ovim mikroelementom i gvožđem tokom jedne, čak i više godina.