Zive celije kvasca za brzi prirast junadi


Na startu ogleda grla su bile prosečne telesne težine 284 kg i starosti sedam meseci.
Ogledna grupa je imala dnevni prirast 1.38 kg/dan, a kontrolna grupa 1.24 kg. Ogledna grupa je postigla završnu težinu 21 dan ranije.


U najnovijim ogledima dokazano je da dodatak živih ćelija kvasca kod junadi u završnoj fazi tova može da poveća zaradu zahvaljujući povećanju životnog prirasta i smanjenjem broja dana do klanja (skraćenjem tova).

Ogled je izveden na Harper Adams Univerzitetu u Velikoj Britaniji i obuhvatio je 18 tovnih grla rase Belgian Blue koji su koristili u završnoj fazi ishrane kulturu kvasca Yea-Sacc 1026, u dozi od 750 g/toni gotove smeše.

Na startu ogleda grla su bile prosečne telesne težine 284 kg i starosti sedam meseci.

Ogledna grupa koja je koristila Yea-Sacc 1026 u obroku imala je prirast 1.38 kg/dan. Kontrolna grupa je imala dnevni prirast od 1.24 kg. Ogledna grupa je postigla završnu težinu 21 dan ranije.

Uočljiva je razlika u konverziji hrane. Konverzija ogledne grupe je iznosila 5.87 kg dok je kontrolna grupa imala konverziju 6.98 kg za kg prirasta. I pored toga što je kilogram ogledne hrane bio skuplji zbog dodatka kvasca, došlo je do značajnog povećanja dobiti zbog pojeftinjenja cene koštanja kilograma prirasta.

Yea-Sacc 1026 je registrovan u Evropskoj Uniji za primenu u ishrani tovne junadi