Teksel - holandska mesnata rasa ovaca duge vune


Teksel rasa ovaca se najviše gaji u Holandije. U ovoj zemlji se uzgaja oko 800.000 ovaca, koje su gotovo sve u tipu Teksela. Pored Nolandije uzgaja se u Belgiji, Francuskoj, Nemaćkoj, Španiji, Peruu, Africi i Australiji, a uvožena je i kod nas.


Nastala je sredinom 19. veka u severnom delu Holandije. Ime je dobila po istoimenom ostrvu u Severnom moru, gde je i nastala ukrštanjem domaćih ovaca kao materinske osnove sa ovnovima engleskih mesnatih rasa duge vune (lester, linkoln i romni marš) kao oplemenjivačima.

Odlikuje se visokom proizvodnjom mesa izuzetnog klaničnog kvaliteta, dobrom plodnošću i dobrom proizvodnjom mleka i vune. Životinje su ranostasne i pogodne za štalski i pašnjački sistem odgajivanja, jer dobro koriste pašu.

Građa tela je snažna i harmonična, sa naglašenom konformacijom mesnatog tipa. Veoma dobro su izražene širine tela. Trup je dubok i dugačak, tako da životinje imaju izgled paralelopipeda. Glava je srednje dužine, ali dosta široka u čeonom delu. Teme je ravno i bez čuperka vune. Uši su male i podignute. Oba pola su šuta. Nozdrve i usne su pigmentirane, a takode i papci. Vrat je kratak i veoma muskulozan. Na telu nema nikakvih kožnih nabora, a koža je elastišna ružičaste boje. Visina grebena ovnova iznosi u proseku 75-82 cm, a ovaca 68-72 cm.

Masa tela ovnova koji su završili porast iznosi 110-130 kg, a ovaca 70-80 kg. Vuna je bele boje. Runo je sastavljeno od levkastih pramenova tako da je poluotvoreno. Dužina pramenova se kreće 15-20 cm. Debljina vunskih vlakana se kreće oko 37 mikrona. Prinos vune u jednogodišnjem nastrigu kod ovaca je 56 kg, a kod ovnova 8-11 kg. Randman vune iznosi 55-65%.

Mlada grla ulaze u priplod sa 8-10 meseci. Plodnost Teksel ovaca je visoka. Od 100 ovaca dobija se 150-190 jagnjadi. Ovce su dobre mlečnosti, tako da jagnjad u tovu sa 90 dana postižu masu od 30 kg i dnevnim prirastom oko 300 g. Sa 6 meseci uzrasta masa tela Teksela je oko 50 kg, a sa 12 meseci 65-70 kg. Randman mesa kod mladih kategorija iznosi oko 60, a kod starijih oko 55%.

Trup Teksel ovaca je slabo prekriven lojem. Jagnjad se mogu prodavati duže, u većoj starosti i pri većim težinama, bez gubljenja visokih klaničnih svojstava.

Teksel rasa ovaca se najviše gaji u Holandiji. U ovoj zemlji se uzgaja oko 800.000 ovaca, koje su gotovo sve u tipu teksela. Pored Holandije uzgaja se u Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Španiji, Peruu, Africi i Australiji, a uvoženje i kod nas.

U svetu, kod ukrštanja i stvaranja rasnih hibrida, Teksel rasa se koristi kao završna. Teksel je neposredno učestvovao u stvaranju četiri nove rase.