Rano otkrivanje mastitisa


Redovna i pravilna primena kontrolne posude (lončeta) za predmužu omogućava dobijanje kvalitetnijeg mleka u mikrobiološkom pogledu i rano otkrivanje obolenja vimena. Odmah po otkrivanju bolesti, pod kontrolom veterinara, treba početi s lečenjem. Na ovaj način se najuspešnije suzbija mastitis, jedno od najčešćih obolenja krava muzara koje prouzrokuje velike gubitke u govedarskoj proizvodnji


Vime krave je žlezdani organ u kome se stvara mleko. Ova "živa fabrika" čiji je proizvod najkompleksniji i najosetljiviji materijal, zbog svoje složene i osetljive građe zahteva i zaslužuje najveću pažnju i brigu, odnosno stalni nadzor i negu.

Svakodnevna kontrola zdravstvenog stanja vimena, odnosno svake pojedinačne četvrti (sise), je vrlo važna jer se samo iz zdravog vimena i pravilnim postupkom muže može dobiti kvalitetno mleko. Osim toga, neblagovremeno započeto lečenje obolele četvrti često dovodi do njene stalne zasušenosti. Takva krava više nije za ekonomičnu proizvodnju mleka, te se isključuje iz priploda i stavlja u tov, što je bez sumlje velika šteta.

Da bi se sprečile ovakve ogromne štete, neophodno je blagovremeno otkriti poremećaj u zdravstvenom stanju vimena krave. To se postiže redovnom upotrebom kontrolnog lončeta za predmužu. Nabavka ovog lončeta je mali izdatak, ali se dobija velika korist.

Redovnim korišćenjem lončeta za predmužu, sa neznatno malim utroškom vremena i bez upotreba hemikalija, stočar je u mogućnosti da svakodnevno kontroliše zdravstveno stanje vimena.

Rano otkrivanje oboljenja vimena (mastitisa), pre nego što dođe do vidnih promena na njemu (otoka), omogućava pravovremeno preduzimanje lečenja, čime se smanjuju ogromni gubici koje ovo obolenje nanosi proizvođačima mleka.

Osim toga, poboljšava se kvalitet isporučenog mleka na taj način što se odstranjivanjem prvih mlazeva mleka koji sadrži veliki broj mikroorganizama i nemešanje s mlekom celokupne muže, dobija bolji kvalitet namuženog mleka sa znatno manjim brojem mikroorganizama.