Tomas Sedlacek: Dijagnoza svetske krize


Ekonomska nauka naginje tome da interpretira krizu kao "depresiju", ali tačna dijagnoza za današnje stanje nije da smo mi depresivni, već da smo...