Drzanje muznih krava (3) – Smernice


Štala, tj cijeli sistem, mora biti isplaniran tako da odgovara i kravi i čovjeku. Ako je sistem teško voditi, stočar neće moći dovoljno vremena posvetiti...