Uzgoj rasada salate


Rasad salate može se proizvoditi u toploj, mlakoj ili hladnoj leji, tresetnim kockama, džifi pločicama i kontejnerima.
Za setvu se koristi obično (naturalno) ili pilirano...