Mitovi o mačkama

Crna mačka donosi nesreću!
Dok je u pojedinim delovima sveta crna mačka simbol nesreće, u drugim je situacija potpuno suprotna. U Britaniji crna mačka koja vam pređe put donosi...