Kako podići kvalitet mleka u Srbiji


Trenutno najveći problem u proizvodnji mleka u Srbiji je kako podići njegov kvalitet, pre svega u higijenskom smislu, u skladu sa propisima EU, konstatovano...