Muzika ume i da leci

Verovanja u isceliteljsku moć muzike prisutna su u skoro svim kulturama tokom
čitave istorije ljudske civilizacije. Terapija muzikom se primenjuje i kod
bolesnih i kod...