Ishrana na pasnjacima


Povoljno je delovanje ishrane i kretanja životinja na pašnjacima, za sve vrste biljojeda a naročito za konje, mlečne krave, mlade i priplodne životinje. Pravilno je...