Hylla kunic


Rasa je veoma interesantna, jer se ženka koti 10 do 11 puta u toku godine, pri čemu okoti 8 do 10 mladih. Hranu dobro iskorišćavaju. Upotrebnu vrednost (2,5 kg) postižu za 60 dana....