Ridо rasa ovaca


Rido rasa ovaca (Rideau sheep) je kanadska rasa ovaca koja je stvorena i uzgaja se u Kanadi. Rasa je nastale u Istraživačkom centru u Kanadi. Rido rasa je nastala iz potrebe da...