Toplotni stres u goveda (I)


Visoko proizvodne krave imaju brži metabolizam, proizvode više toplote u tjelu i lakše podnose niže temperature, dok je situacija obrnuta prilikom visokih ljetnih...