Etno selo - „Kneževi konaci”

Etno selo „Kneževi konaci” sa etno restoranom „Kneževa večera” se nalaze u Belotiću, na
teritoriji opštine Vladimirci i na regionalnom putu Šabac - Valjevo.[1]
...