Mali Perica dolazi doma poslije vrtića i govori svojoj majci:
- "Mama, mama, sada znam kako ćeš dobiti novu bebu!"
- "Pa kako, Perice?"
- "Mama i tata se skinu, onda tatin pišo naraste, onda je on...