Kurt Donald Cobain - Biografija

Kurt Donald Cobain (1967 1994)
Rođen 20. februara 1967. godina u gradiću Hokvijem u blizini Aberdina, u kome je odrastao. Aberdin se nalazi 170 km jugozapadno od...