Digitalno kompletni – Digitalizacija je stigla!

Medijski javni servis Srbije u okviru informativno-promotivnih aktivnosti o procesu prelaska sa analogne na digitalnu televiziju počeo je emitovanje...