Montaža Diseq Motora Za SatelitskuPrije svega morate montirati odnosno učvrstiti nosac satelitske antene na zid ili neki drugi način – ako imate vrt, najbolje je da montirate stup te na njega satelitsku antenu. Na taj način će Vam ona biti uvijek na dohvat ruke za bilo kakve intervencije, a koji će sigurno biti. Prilikom montaže morate paziti da nosac antene bude u 100% vertikali što ćete provjeriti mjerenjem s libelom na sve četiri strane nosaca.
Kada ste montirali nosac, slijedi montiranje motora. Motor na sebi ima vijke za montiranje na nosac. Ovisno o tipu DiSEqC 1.2 motora, postoje oni koji se montiraju s nosačem prema gore i oni koji se montiraju s nosačem prema dolje. U uputi svoga motora i iz samih slika brzo ćete shvatiti koji je Vaš tip motora i tako ga montirajte. Ni u kom slučaju ih ne montirajte obrnuto od predviđenog jer postoji opasnost od oštećenja motora a to će Vam samo donijeti dodatne troškove a i ode Vam garancija. Zato oprez!Podešavanjem geografske pozicije svog mjesta automatski ste podesili i elevaciju motora.

Dakle na nosač antene montirajte motor. Prije same montaže trebate na motoru namjestiti elevaciju odnosno nagib motora. On se određuje prema položaju vašeg mjesta odnosno prema geografskoj širini. To je u ovom slučaju 45° jer se grad Zagreb nalazi na toj geografskoj širini. Satelitsku antenu možete montirati odmah na motor ili ako vam je tako lakše kasnije kad montirate motor. Motor s antenom treba montirati na nosac točno u pravcu sjever- jug, isto kao da montirate i običan polarmount ili horizont-to-horizont motor. Poslužite se kompasom ili suncem da točno namjestite pravac. U tom pravcu vam mora biti usmjerena oznaka 0° na motoru. Nakon što ste stavili motor u pravac, čvrsto pritegnite vijke da motor bude dobro pričvršćen na nosac. Takoder pazite da motor bude pričvršćen okomito i da nije nakrivljen. Ostala podešavanja se rade antenom.

Primjer 1. Nagib motora za Zagreb – iz karte ćete pročitati da je to oko 45° i za tu vrijednost treba nagnuti motor.
Primjer 2. Nagib motora za Zadar – iz karte ćete pročitati da je to oko 44.5° i za tu vrijednost treba nagnuti motor.
Primjer 3. Nagib motora za Split – iz karte ćete pročitati da je to oko 43.6° i za tu vrijednost treba nagnuti motor.
Primjer 4. Nagib motora za Rijeku iz karte ćete pročitati da je to oko 45.5° i za tu vrijednost treba nagnuti motor.
Primjer 5. Nagib motora za Dubrovnik – iz karte ćete pročitati da je to oko 43.0° i za tu vrijednost treba nagnuti motor.
Primjer 6. Nagib motora za Osijek – iz karte ćete pročitati da je to oko 45.5° i za tu vrijednost treba nagnuti motor.
Budući da je Hrvatska geografski jako malo i vrijednosti za elevaciju se kreću od 43.5-45.5°.

Prije montaže motora oznaka mora biti na nuli.

Slijedeće što Vas čeka je da montirate satelitsku antenu na motor, ako je niste montirali odmah na motor i sve skupa stavili na nosac. Antenu treba montirati tako da pravilno leži na nosaču na motoru jer će vam nepravilnosti samo zadati dodatne poteškoće. Pravcu je sjever-jug a oznake na motoru moraju se poklapati odnosno motor mora biti centriran. To znaci da oznaka 0 na motoru mora se poklapati sa smjerom sjever – jug odnosno mora biti u centru motora (vidi sliku).
Antenu treba dobro učvrstiti da ne bi kasnije bilo pomaka za vrijeme kretanja motora.

Nakon toga treba podesiti elevaciju odnosno nagib na anteni. To se određuje prema Eutelsat W2 na 16°E. Trebate podesiti nagib antene tako da dobijete sliku ili signal sa ovog satelita ukoliko koristite signal metar. Inače nije potrebno micati motor jer ako ste ga pravilno namjestili u pravac sjever-jug, a buduće da se taj pravac približno poklapa sa pozicijom Eutelsat na 16°E, kad dobijete sliku sa tog satelita možete smatrati da je posao obavljen jer su Vam sada svi sateliti dostupni. Kut nagiba antene se ne može odrediti već je on ovisan o anteni koju koristite.
Kada ste to sve napravili sve je spremno za namještanje odnosno podešavanje pozicija.
Da bi podesili antenu, prvo trebate spojiti koaksijalnim kabelom LNB sa motorom i zatim sa još jednim koaksijalnim kabelom spojite motor i prijemnik, ako to niste učinili odmah kad ste montirali motor i antenu na nosač.
Postavljanje LNB na nosač

Da bi mogli motorom okretati antenu i imati kvalitetnu sliku najprije morate podesiti cijeli sistem motor -antena u smjer sjever jug. To ćete najlakše napravit tako da ga usmjerite na satelit Eutelsat W2 na 16°E. Za to će Vam najbolje poslužiti mjerni instrument da bi mogli kontrolirati jačinu signala. Ako nemate mjerni instrument, poslužite se slikom i signal metrom u samom satelitskom prijemniku.
Kada ste podesili motor, ne zaboravite čvrsto stegnuti vijke. Nakon toga možete krenuti u traženje satelitskih pozicija! Nakon toga trebate u izborniku prijemnika podesiti sve opcije da bi prijemnik mogao kontrolirati motor, a kod većine satelitskih prijemnika je to da jednostavno upalite motor na opciji Motor ili na opciji DiSEqC 1.2 pozicioner. Nakon toga prijemnik može kontrolirati motor i okretati ga u pravom smjeru.

Ukoliko se Vaša satelitska antena odnosno motor nalaze na takvom mjestu koje im onemogućuje potpuno rotiranje (neke zapreke, drvo, kuca, ograda i slično), potrebno je da podesite vrijednosti limita za istok i zapad. To je potrebno da bi antena izbjegla prisutne prepreke.
To se radi preko izbornika za podešavanje motora u samom digitalnom prijemniku. Tu ćete naći opcije za podešavanje istočnog i zapadnog limita. Podešavanje je jednostavno.

Izaberite opciju za podešavanje npr. zapadnog limita. Sada pomičite antenu pomoću daljinskog na zapad i kada dođe do željne pozicije stanite i memorirajte tu poziciju. Ona je sada zapamćena kao zapadni limit. Isto učinite s istočnim limitom i to je to.
Nakon toga podesite pozicije. Izaberite neki slobodni programa na nekom satelitu npr. Hotbird i sada pomičite antenu daljinskim upravljačem lijevo ili desno dok ne dobijete maksimalni signal i nakon toga memorirajte tu poziciju. Tako isto učinite za sve pozicije koje želite gledati.

Ukoliko ne možete gledati sve satelite u liniji znači da trebate još fino podesiti vaš motor.

tabudic.wordpress