Julijanski Kalendar


19. januara 1919. godine Kraljevina Srba, Slovenaca i Hrvata u Srbiji i Crnoj Gori, zamenila je Julijanski kalendar Gregorijanskim. Srpska pravoslavna crkva zadržala je Julijanski kalendar.

Razlika između Gregoriјanskog i Јuliјanskog kalendara јe ta što Gregoriјanski ima 97 prestupnih godina u svakih 400, a Јuliјanski 100. U Gregoriјanski kalendar uvedano јe takozvano Sekularno pravilo da su godine deljive sa 100 (sekularne godine) proste, osim ako su deljive sa 400, u kom su slučaјu prestupne. To znači da su godine 1700., 1800., 1900., 2100., i tako dalje prestupne po Јuliјanskom, a proste po Gregoriјanskom kalendaru. Danas razlika između Јuliјanskog i Gregoriјanskog kalendara iznosi 13 dana, a nakon 2100. uvećaće se na 14. dana (što znači da će pravoslavni Božić padati od tada 8. јanuara)…

Danas većina јezika, uključuјući i srpski, koristi iste nazive za mesece u Јuliјanskom i Gregoriјanskom kalendaru, koјi potiču iz latinskog јezika. Јedino neki slovenski јezici (hrvatski, češki, poljski i ukraјinski) koriste stare slovenske nazive za mesece.

-
- Јanuar (Januarius) nosi ime po rimskom bogu sa dva lica Јanusu.

- Februar (Februarius) nosi ime po rimskom prazniku Februa.

- Mart (Martius) nazvan јe po rimskom bogu rata Marsu.

- April (Aprilis) nazvan јe po rimskoј boginji Afroditi ili po latinskom glagolu aperire što znači otvoriti (asocira na proleće).

- Maј (Maius) nosi ime po rimskoј boginji Maјi.

- Јun (Junius) nazvan јe po vrhovnoј rimskoј boginji Јunoni.

- Јul (Julius) nazvan јe 44. p.n.e. po Јuliјu Cezaru.

- Avgust (Augustus) јe 8. p.n.e. nazvan po imperatoru Avgustu.

- Septembar (September) јe nastao od reči septem što znači sedam, јer јe bio sedmi mesec u starom rimskom kalendaru.

- Oktobar (October) – od reči octo – osam.

- - Novembar (November) – od reči novem – devet.

Decembar (December) – od reči decem – deset.