Blagosiljanje vode


Idući Sveti Sava putem pođe do jedne kuće, gde se u petak peče jagnje. Sveti Sava
izgrdi ukućane govoreći: "Zar u petak mrsite, pa opet hoćete božje pomilovanje?"



Domaćin mu odgovori: "Pa što da ne mrsimo, danas nije nikakav post"! Sveti Sava
odgovori: "Treba da postiš svaku sredu i petak. Sredu u spomen, kad su Isusa izdali,
a petak u spomen smrti i raspeća Isusova".

Od tada se svukud po pravom hrišćanluku posti sreda i petak.

* Jednom, baš pred Časni post, nestade narodu posne hrane, pa upitaju Svetoga Savu:
"Duhovniče, bi li mogli što mrsno založiti, jer nam je nestalo posne hrane, a mrsa
dosta na svaki kraj?" Sveti Sava odgovori da je greh mrsiti i za Časni post, jer je
i sam Hristos postio. A narod će na to:

"Znamo i mi, dragi oče, da je grehota mrsiti, ali je ljuta nevolja, jer nemamo šta
jesti"

Sveti Sava prekrsti vodu tri puta pa zapovedi narodu da zagazi u vodu i nahvata ribe.
Gladna svetina povrvi od čuda u vodu i iznese bukadar ribe, koje dotle niti je bilo,
niti je ko video. Sveti Sava nauči ih, da ribu očiste i operu, pa tek onda peku. I
tako narod dobi novu vrstu hrane, najede se, a post ne pogazi. Od tada je voda
blagoslovena i u njoj je oživela riba.

* Dok je Sveti Sava bio manastirski đak, tuže ga starešini, da je uz Časni post srkao
mleko, i starešina poče da ga progoni. To Savi dosadi, uze štap, dođe do nekog groblja,
udari štapom po grobu i reče: "Pomoz Bog, mrtvi!" "Bog ti pomogao, Savo!" odgovori mrtvi.
"Šta se drži za grešno na onome svetu?" upita Sava. "Ubilac, upaljenik i pokuđenik", odgovori mrtvi.
"A za jelo?" - "U jelu nema greha!" Tad Sava pođe napred i u polju susretne čobane, gde pasu ovce.
Stigne do jedne trudne čobanice devojke i nazva: "Pomoz Bog u devojki dete"! "Bog ti pomogao
učitelju Savo", javi se iz devojke dete. "A ko je tvoj otac? " "Onaj što tebe progoni", odgovori dete.
To čuše i ostali čobani, a to doču i starešina Savin. Od tada ostavi on Savu na miru.

* Mnogo kasnije, pošao Sveti Savo kroz Popovo i nađe jednu đevojku, gde zahvata vodu
i zatraži od nje vode da se napije. Devojka, čim joj je Sveti Sava vode zatražio,
ispere sud kojim je vodu vadila, pa mu dade da pije. Pošto se Sveti Sava napio vode,
reče devojci: "Od tebe izašlo čisto i prečisto telo na ovaj svet". Kasnije je ta
devojka postala majka Svetog Vasilija Ostroškog.

Izvor: vesti-online