Danas je Ilindan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Iliju. Prisutan je u Starom i
Novom zavetu kao prorok čije je osobine preuzelo hrišćanstvo dovodeći ga u vezu sa
nastankom nove vere i novim Hristovim dolaskom.Praznik starozavetnog proroka i novozavetnog svetitelja Ilije koga sve hrišćanske
crkve vezuju za prošlost i budućnost hrišćanske crkve i spasenja čovečanstva,
rpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju 2. avgusta.

Sveti Ilija, veoma poštovan u pravoslavlju kao strog i nepokolebljiv propovednik
etičkih vrednosti, prisutan je u Starom i u Novom zavetu kao prorok čije je osobine
preuzelo hrišćanstvo dovodeći ga u vezu sa nastanakom nove vere i novim Hristovim
dolaskom.

Prema predanju sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili
Isusu Hristu na dan Preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa
poukama nove vere, pa se zato lik Svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim
ikonama.

Sveti Ilija je prisutan i u viziji svetog Jovana Bogoslova u kojoj se njegova uloga
vezuje za budućnost hrišćanske crkve i drugi dolazak na zemlju Hrista Spasitelja -
novo preobraženje kome se nada i u koji veruje hrišćanski svet.

Preobraženje čovečanstva

Prema knjizi Otkrivenja Jovanovog, drugi dolazak Hristov najaviće Ilija sa starozavetnim
prorokom Enohom i njihovim stradanjem treba da počne novo preobraženje čovečanstva.

Veruje se da Sveti Ilija nije umro već da se živ, plamenim kočijama, vazneo na nebo pa
se ta scena slika na prazničkim ilindanskim ikonama.

Poznata je i scena sa Svetim Ilijom u pećini, u koju se sklonio od oholog cara Ahava,
a gavran mu donosi hranu.

Prema predanju, Ilija Tesvićanin rođen je u Tesvitu u Izrailju u 9. veku pre Hrista
(816. godine). Bio je žrtva progona cara Ahava koji je pod uticajem svoje žene
Jezavelje napustio Mojsijevu veru i "slavio tuđe bogove".

Srpski narod mnoge prirodne pojave pripisuje Svetom Iliji kojem je prelaskom u
hrišćanstvo pripisao i osobine svog starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i
gromovima.

Prema narodnom verovanju i tradiciji, Sveti Ilija se vozi u vatrenim kolima koja vuku
četiri konja, iz čijih nozdrva izbija plamen, a grmljavina je tutnjava njegovih kola
kojima se vozi po nebu i oblacima.

Sveti Ilija Gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba
godine, a običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju - da se ne bi navukao
gnev svetitelja.

Sveti Ilija je u Srbiji slava vazduhoplovaca, obnarodovana ukazom iz 1924. godine.
Sa propašću kraljevine Jugoslavije prekinuta je ova tradicija vazduhoplovaca, ali
je obnovljena 1992. godine.

Izvor: RTS