Danas je Petrovdan

Srpska pravoslavna crkva obeležava danas Petrovdan, praznik posvećen
Svetim apostolima Petru i PavluPetrovdanskim slavljem završava se Petrovski post i počinje pričešće vernika koji su
poštovali pravila predviđena kanonom Crkve.

Ovaj praznik pomen je na stradanje Svetih apostola Petra i Pavla, koje se dogodilo
u Rimu 67. godine nove ere, a prema nekim izvorima 69. godine nove ere.

Petar je rođen u mestu Vitsaida, na obalama Galilejskog jezera, i bio je jedan od
dvanaestorice apostola i nerazdvojni Hristov prijatelj i sledbenik.

Njegovo pravo ime bilo je Simon, a Petar *na grčkom znači "kamen" ili na hebrejskom
Kifa( mu je dao Hristos zbog njegove tvrde vere.

"Ti si, Petre, stena na kojoj ću sagraditi crkvu svoju i vrata paklena neće joj ništa
moći", kaže Jevanđelje po Mateju.

Nakon Hristovog vaznesenja i silaska Svetog Duha na apostole, propovedao je veru po
Palestini, Siriji, Antiohiji, Maloj Aziji i Rimu, gde je dva puta boravio.

Kao episkop proveo je sedam godina u Antiohiji i tada je za sledbenike Hristovog
učenja nastao pojam hrišćani.

Za vreme vladavine imperatora Nerona u progonu hrišćana uhvaćen je i bačen u tamnicu.

Pavle, koji se pre krštenja zvao Savle, rođen je u Tarsu. Bio je veoma obrazovan i
imao je status građanina Rima. Pavle nije spadao u grupu prve dvanaestorice apostola,
već u tzv. sedamdeset drugih apostola.

U mladosti je bio revnosan progonitelj hrišćana, vere koju su tadašnji Judejci smatrali
za jeres.

Kada je krenuo u Damask, na putu je sevnula munja i začuo se glas s neba: "Savle, Savle,
zašto me progoniš?", nakon čega je oslepeo.

Savle je tri dana bio slip, ali mu se vid vratio posle krštenja.

Uzevši ime Pavle, od reči "paulus" što znači mali, propovedao je hrišćanstvo na većem
području Mediterana.

Dvanaest poslanica Svetog Pavla čine deo Novog zaveta.

Pavle je uhapšen u Rimu i bačen u tamnicu. Pogubljen je zajedno sa Petrom. Pavlu je
odrubljena glava, a Petar je raspet na krst naopačke.

Na ikonama ova dva sveca predstavljaju se zajedno - Petar drži ključeve u ruci,
a Pavle mač.

Na današnji dan valja napraviti i posebnu pitu od jabuka petrovača.

Izvor:ALO