Danas je Vaskrs

Pravoslavni hrišćani, koji poštuju Julijanski kalendar, proslavljaju najradosniji
praznik - Vaskrsenje Isusa Hrista kada se završava i sedmonedeljni post.

U Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihaila u Beogradu, u hramovima na Kosovu i
Metohiji, republici Srpskoj, Hrvatskoj i u rasejanju služene su Vaskršnje jutarnje
liturgije. Uoči najvećeg hrišćanskog praznika u Srbiju je iz Jerusalima
stigao Blagodatni oganj.

Vaskrs je najveći hrišćanski praznik jer suština hrišćanskog učenja označava Hristovo
vaskrsnuće iz mrtvih, kao pobeda vere i života nad smrću.

Za Vaskrs se prva molitva služi pred zatvorenim vratima hramova koja se otvaraju tačno
u ponoć kada se prvi put posle Velikog petka i Velike subote, u znak radosti vaskrsenja
oglašavaju prva zvona.

Vaskršnjim obredima prethodi unošenje plaštanice sa Hristovog groba, koja je na Veliki
petak izneta pred oltar i koju vernici celivaju u dane najveće hrišćanske žalosti.

Suštinu i načelo hrišćanske vere objasnio je sveti apostol Pavle čija je propoved osnažila
i usmerila novozavetnu veru.

U pravoslavnim hrišćanskim crkvama se na Vaskrs otvaraju Carske dveri na oltaru čime se
simbolično ukazuje da je Isus svojim vaskresenjem pobedio tamu i smrt i otvorio rajska
vrata i put spasenja čitavom ljudskom rodu.

Prema jevanđeljima, događaj se zbio na grobu Hristovom, a radosnu vest je ženama mironosicama,
"Mariji Magdaleni i drugoj Mariji", saopštio anđeo Gavrilo.

"A lice njegovo bijaše kao munja i odjelo njegovo kao sneg", zapisao je jevanđelist Matej
opisujući arhangela Gavrila koji sedi na "grobnom kamenu" i pokazuje prstom na prazan grob.

"Ne bojte se vi, jer znam da Isusa raspetoga tražite. Nije ovde, jer ustade kao što je
kazao", zapisano je u Jevanđelju po Mateju, a slično i u drugim jevanđeljima koja se završavaju
porukama nove vere čiju propoved nastavljaju Hristovi apostoli.

Prema odlukama Nikejskog sabora (325. godine) koje do danas poštuju sve pravoslavne crkve,
Vaskrs treba slaviti u prvu nedelju punog meseca posle prolećne ravnodnevnice, ali obavezno
posle jevrejske Pashe.

Prema hrišćanskom predanju, Isus je umro u dane Pashe pa se u nekim jezicima ovaj naziv
zadržao i za praznik njegovog vaskrsenja. Poznato je takođe da su rođenje Isusa Hrista,
njegovo stradanje i vaskresnje najavili starozavetni proroci koji će, kako propoveda
hrišćanstvo, opet doći da najave njegov drugi dolazak među ljude.

U knjizi Otkrivenja Jovanovog kojom se završava Novi Zavet, ti proroci su Ilija i Enok i
njihov ponovni dolazak među ljude i stradanje treba da najavi novi dolazak Hristov kome
se nadaju hrišćani.

Simbol obnavljanja prirode i života

Vaskrs je, dakle, pokretan praznik, koji se određuje prema prirodnom kalendaru i uvek se
vezuje za nedelju sa odstupanjem od 35 dana - od 4. aprila do 8. maja.


Izvor: RTS