Običaji: Sveti vrači leče i štite od vradžbina


Braća Kozma i Damjan u celom hrišćanskom svetu poznati su kao iscelitelji duše i tela, a pritom nikada nisu naplaćivali svoj rad pa su poznati i pod imenom “besrebrenici”


Kasna jesen oduvek je za ljude u našim krajevima bila doba odmora i svetkovina. Ranije se praznovanje vezivalo za božanstva ali dolaskom hrišćanstva počeli su da se slave sveci. Među njima su i braća Kozma i Damjan, poznatiji kao Sveti vrači.

Čudotvorci Kozma i Damjan rodom behu iz Azije, od oca neznabošca i majke hrišćanke, po imenu Teodotija. Nakon očeve smrti, majka se posvetila služenju Hristu, i bogougodnom životu, kako je prethodno i svoje sinove naučila, vaspitavajući ih u hrišćanskom duhu.

Oni su živeli besprekorno, dobivši od Boga dar isceljivanja i dajući zdravlje ljudima sa bolesnom dušom i telom. Lečili su sve bolesti, izgonili zle duhove i to bez ikakve nagrade, po Hristovoj zapovesti: “Zabadava dobiste, zabadava dajite”. Zbog toga se i nazivahu “besrebrenici”.

Ovako se slava Svetih vrača koja pada na 14. novembar, definiše u hrišćanskim spisima. Slavi se u celoj religioznoj zajednici i to je svetkovina lekara, jer vračati znači lečiti.Zaštitnici lekara

Pod uticajem tradicionalnog uvažavanja lekarskog poziva koje datira od antičkih vremena, poštovanje svetih vrača Kozme i Damjana bilo je rasprostranjeno u hrišćanskom svetu od samih početaka. Već u petom stoleću, braći su posvećene mnoge crkve, a brojni hodočasnici posećivali su njihov grob u mestu Fereman u Mesopotamiji.

Kult svetih vračeva nastao je posle čudotvornog ozdravljenja cara Justinijana, što je, kako se verovalo, bilo njihovo delo. Iz Carigrada se kult svetog Kozme i Damjana preneo do Rima, gde je u njihovu čast početkom šestog veka sagrađena monumentalna bazilika, dok su na Zapadu dvojica svetih lekara vekovima biti zaštitnici brojnih medicinskih, posebno hirurških udruženja, bolnica i pojedinih uglednih porodica.Zaštita od groma

Sveti vrači u narodu se praznuju dva puta godišnje: pored novembarske, tu je i letnja slava 14. jula. I letnji i jesenji Sveti vrači obeležavaju se sa uverenjem da će Bog sačuvati ljude od bolesti i održati ih zdrave i sposobne za rad tokom cele godine. Bolesnici se zavetuju Svetim vračima da će ih posebno poštovati i svetkovati ukoliko ozdrave. Inače, ovaj praznik slavi se i kao zaštita od groma…