Eparhije Srpske Crkve


Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka, obuhvata grad Beograd i neposrednu okolinu (Zemun, Krnjaču, Grocku, Železnik...). U Beogradu je sedište patrijarha, Svetog arhijerejskog sinoda i svih njegovih ustanova, tu je Bogoslovski fakultet i Bogoslovija svetog Save. Arhiepiskopija ima 4 namesništva sa 135 aktivnih sveštenika i 21 đakonom, manastira je 7 (Rakovica, Slanci, Rajinovac, Vavedenje...) sa 26 monaških lica.

Australijsko-novozelandska eparhija, obuhvata Australiju, Novi Zeland, Južnu Afriku. Kao posebna eparhija osnovana je 1973. godine. Njeni episkopi su bili: Nikolaj Mr?a (1973-1978), Vasilije Vadić (1978-1986), Longin Krčo (1986-1992) i Luka Kovačević (1993- ). Sedište eparhije je u Ilajnu kod Melburna; ima 19 sveštenika i 22 parohije.

Australijsko-novozelandska eparhija Mitropo-lije novogračaničke, ima sedište u manastiru Svetog Save kod Kanbere. Eparhija je osnovana odmah posle izbijanja raskola u Srpskoj crkvi u Americi i Kanadi 1964. godine. Danas ima 14 parohija, 10 sveštenika i jedan manastir.

Banatska eparhija, obuhvata jugoslovenski deo Banata. Sedište je u Vršcu. Eparhija ima 158 parohija, 132 sveštenika u 6 namesništava, zatim 6 manastira (Vojlovica, Mesić, Hajdučica...) sa 17 monaških lica.

Banjalučka eparhija, sedište je u Banjaluci, podeljena je na 7 namesništava i 98 parohija sa 78 sveštenika. Ima 5 manastira (Gomionica, Moštanica, Liplje...) sa 23 monaška lica.

Bačka eparhija, sedište u Novom Sadu. Eparhija ima 6 namesništava podeljenih u 108 parohija sa 106 sveštenika. U eparhiji su tri manastira (Kovilj, Bođani i Sveti Stefan).

Bihaćko-petrovačka eparhija, sedište u Bosan-skom Petrovcu, ima 6 namesništava, 61 parohiju, 35 sveštenika. Episkop i većina sveštenika su u izbeglištvu zbog ratnih razaranja (1991-94).

Braničevska eparhija, ima sedište u Požarevcu; podeljena je na 5 namesništava, 134 parohije sa 123 aktivna sveštenika. Manastira ima 14 (Ravanica, Manasija, Gornjak, Vitovnica, Koporin, Miljkovo, Nimnik, Zlatenac, Sveta Petka, Pokajnica, Sisojevac, Tuman...) sa 133 monaška lica.

Britansko-skandinavska eparhija, sa sedištem u Stokholmu u Švedskoj. Osnovana je 1990. godine. Obuhvata parohije u Švedskoj, Norveškoj, Velikoj Britaniji, Danskoj. Sveštenika je 23 a parohija 24. Prvi episkopje Dositej (od 1990).

Budimska eparhija; sedište u Sentandreji u Mađarskoj. Obuhvata parohije u.Mađarskoj i dve u Češkoj. Ima dva namesništva sa 39 parohija i 11 sveštenika i jedan manastir, Grabovac. Posle Drugog svetskog rata ovom eparhijom se uglavnom administriralo iz Beograda, a od 1988. god. episkop je dr Danilo Krstić.

Vranjska eparhija, sedište je u Vranju. Eparhija je obnovljena 1978. god. Podeljena je u 4 iamesništva sa 58 parohija i 47 sveštenika. Ima 7 manastira (Sveti Prohor Pčinjski, Sveti Stefan, Sveti Ilija, Sveta Bogorodica...) sa 11 monaških lica.

Gornjokarlovačka eparhija, imala je sedište u Karlovcu. Usled rata (od 1991), episkop, sveštenstvo i narod su uglavnom u izbeglištvu. Eparhija ima 5 namesništava sa 149 parohija, a sveštenika jedva 29. Jedan je manastir sa 5 monaških lica (Gomirje).

Dabrobosanska eparhija, sedište u Sarajevu, privremeno sedište je Sokolac na Romaniji. Većina sveštenika je izbegla usled rata (1992-1995). Prema novijim podacima, ima 3 namesništva, 64 parohije, 38 sveštenika, jedan manastir, 3 monaška lica. U Srbinju je Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog i Bogoslovija Sveta Tri Jerarha (premeštena zbog rata iz manastira Krke u Dalmaciji).

Dalmatinska eparhija imala je sedište u Šibeniku. zatimu Kninu. Usled rata (od 1991) episkop, sveštenstvo i narod su u izbeglištvu. Eparhija ima 4 namesništva, parohija 58 i 24 sveštenika. Tri su manastira: Krka, sa bogoslovijom Sv. Tri Jerarha, Dragović i Krupa.

Žička eparhija. sedište u manastiru Žiči kod Kraljeva. Jedna od najvećih eparhija u Srpskoj crkvi. Ima 15 namesništava, parohija 202 i 200 aktivnih sveštenika. U eparhiji je 26 manastira (9 muških i 17 ženskih) sa 211 monaha i monahinja (manastiri u Ovčaru, zatim Vujan. Veluće, Voljavača, Vraćevšnica, Gradac. Žiča, Ljubostinja, Rača, Studenica, Pavlica, Stubal...)

Zagrebačko-ljubljanska eparhija, imala je sedište V Zagrebu. Usled rata (od 1991) mitropolit i većina sveštenika su u izbeglištvu. Namesništava ima 5 sa 48 parohija i 15 sveštenika. Eparhiji je priključena i cela Italija.

Zapadnoamerička eparhija, sedište je u Los Anđelesu. Osnovana je 1963. god. Njeni episkopi su bili: Grigorije (1963-1985), Hrizostom (1988-1992) i Jovan (od 1992). Eparhija ima 19 parohija sa 14 sveštenika.

Zapadnoevropska eparhija, jedna je od najmlađih eparhija van otadžbine. Osnovana je 1994. godine i ima sedište u Parizu. Obuhvata sve parohije u Francuskoj, Belgiji, Holandiji i Španiji. Ima do sada 11 parohija, 8 sveštenika i tri đakona.

Zahumsko-hercegovačka eparhija sa sedištem u manastiru Tvrdoš kod Trebinja u Hercegovini. Usled rata (od 1992...) veliki deo naroda i :veštenstva je izbegao. Eparhija ima oko 20 sveštenika, 4 jeromonaha, 2 đakona, 4 monahinje, 28 veroučitelja i 5 manastira (Tvrdoš, Žitomislić - porušen), Dobrićevo, Duži, Zavala).

Zvorničko-tuzlanska eparhija, sedište u Tuzli (sada u Bijeljini), ima 6 namesništava sa 142 parohije i 106 aktivnih sveštenika. Manastira je 6 sa 34 monaška lica (Tavna, Napraća, Dragaljevac, Ozren, Sase...).

Istočnoamerička eparhija, sedište u Edžvortu kod Pitsburga. Eparhija je osnovana 1963. godine, ima 3 namesništva sa 30 parohija i 28 sveštenika. Dva su manastira (Marča u Ohaju i Svete Bogorodice u Pensilvaniji).

Kanadska eparhija, je osnovana 1983. godine.Sedište je Kambelvil. Ima parohija 21, a sveštenkka 17. Ima jedan manastir. Prvi episkop je Georgije Đokić.

Mileševska eparhija ima sedište u manastiru Mileševi. Osnovana je 1994. godine. Eparhija ima tri namesništva, 18 parohija i 17 sveštenika i 3 manastira (Mileševa, Banja kod Priboja i Sveta Trojica kod Pljevalja).

Niška eparhija, ima sedište u Nišu, jedna je od prostorno najvećih eiarhi|a. Ima 12 namesništava sa 179 parohija i 167 sveštenika. U eparhiji je i 16 manastira (Sveti Roman, Đunis, Lipovac, Divljani, Ajdanovac. Naupara, Poganovo, Sukovo, Sićevo, Matejevac, Temska...).

Novogračanička eparhija za Ameriku i Kanadu, osnovana je odmah po izbijanju raskola u Americi i Kanadi 1963 godine. Sedište je u manastiru Nova Gračanica Ima tri namesništva sa 49 parohija i 36 sveštenika, zatim tri manastira (Nova Gračanica, manastir u Ohaju i Kaliforniji).

Osječkopoljska i baranjska eparhija, novoosnovana, odnosno obnovljena, sa sedištem u Dalju. Ima tri namesništva sa 51 parohijom i 41 sveštenikom.

Raško-prizrenska eparhija, sedište u Prizrenu. Eparhija ima 41 aktivnog sveštenika u 6 namesništava. Manastira ima 12 (Dečani, Gračanica, Sopoćani, Crna Reka, Binač, Devič, Gorioč, Zočište, Mušutište, Sokolica, Draganac).

U Prizrenu od 1871. godine radi bogoslovija.

Slavonska eparhija, imala sedište u Pakracu. Usled rata (od 1991...), episkop, sveštenstvo i naror uglavnom su izbegli. Bilo je 78 parohija, 71 crkvena opština, 45 sveštenika i tri manastira (Orahovica Pakra, Sveta Ana).

Srednjoevropska eparhija, kao posebna eparhija osnovana 1990. godine sa sedištem u Hildeshajmu u Nemačkoj. Obuhvata parohije u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj Eparhija do sada ima 43 parohije sa 40 sveštenika u pet namesništava.

Srednjezapadno-američka eparhija, osnovana je 1963. god. i ima sedište u manastiru Svetog Save y Libertivilu. Prvi njen episkop je bio Firmilijan (1963-1991). Eparhija ima 23 parohije i toliko sveštenika i jedan manastir, i Bogoslovski fakultet u Libertivilu.

Sremska eparhija, središte u Sremskim Karlovcima i Sremskoj Mitrovici. Obnovljena je 1947. godine. Ima 7 namesništava sa 128 parohija i 120 sveštenika. U eparhiji je 15 manastira, od kojih su 5 muških sa 57 monaških lica (fruškogorski manastiri). U Sremskim Karlovcima radi bogoslovija Svetog Arsenija.

Temišvarska eparžija obuhvata parohije koje se nalaze u Rumuniji. Ovom eparhijom se uglavnom admi-nistrira. Poslednji episkop temišvarski je bio Georgije Letić (1935. god.). Sedište je u Temišvaru; ima tri namesništva sa 48 parohša i 43 sveštenika i 5 manastira (Bajzaš, Bezdin, Zlatica, Kusić...).

Timočka eparhija, sedište u Zaječaru. Eparhija ima 7 namesništava, 89 parohija sa 52 sveštenika i 7 manastira (Bukovo, Manastirica, Vratna, Suvodol...).

Crnogorsko-primorska eparhija, sedište na Cetinju. Ima 10 namesništava, oko 40 parohija i 39 aktivnih sveštenika. U mitropoliji je 39 aktivnih i u toku obnove još 6 manastira, od kojih 6 ženskih i 33 muška sa 27 monahinja i 33 monaha. Na Cetinju od 1992. god. radi Bogoslovija Svetog Petra Cetinjskog. Najpoznatiji manastiri su: manastir Cetinjski, Ostrog, Morača, Savina, Piva, Režević, Praskvica, Dajbabe, Kosijerevo, Vranjina, Dovolja, Dobrilovina, Duljevo, Ždrebaonik, Podlastva, Ćelija Piperska...

Šabačko-valjevska eparhija. sedište Šabac i Valjevo, Ima 11 namesništava i 180 parohija sa isto toliko sveštenika. U eparhiji je 12 manastira, od kojih su 5 muški manastiri (Bogovađa. Dokmir, Kaona, Pustinja, Ćelije, Čokešina, Tronoša...)sa 64 monaška lica.

Šumadijska eparhija, sedište u Kragujevcu. Eparhija je osnovana 1947. godine. Ima 12 namesni-štava sa 182 parohije i 172 sveštenika. Prvi episkop bio je Valerijan (1947-1976), a posle njega dolazi današnji episkop Sava (od 1977)[1].

Izvor;svetosavlje