Velika Morava


Velika Morava ili samo Morava, je reka u Srbiji. Nastaje spajanjem Zapadne
i Južne Morave kod grada Stalaća. Uliva se u Dunav na prostoru između
Smedereva i Kostolca. Morava je zajedno sa Zapadnom Moravom, najveća srpska
reka. Dužina Velike Morave je 185 km, sa Zapadnom Moravom (dužina pritoka)
je 493 km.

Dužina

Velika Morava nastaje spajanjem Južne Morave i Zapadne Morave blizu Stalaća,
malog grada i centralne železničke raskrsnice u centralnoj Srbiji. Od tog
mesta do ušća u Dunav severoistočno od Smedereva Velika Morava je duga
185 km. Sa svojom dužom pritokom, Zapadnom Moravom, ukupna dužina iznosi
493 km. Južna Morava koja predstavlja glavni izvor vode za Moravu je duža,
ali je zbog regulacije rečnog korita i melioricaionih radova danas učinjena
kraćom. Regulacioni radovi su učinjeni na sve tri Morave, tako da su sve
značajno skraćene. Nekada je ova reka bila preko 600 km dužine. Danas je
najudaljeniji izvor vode za moravski sliv izvor reke Ibar, desne i najveće
pritoke Zapadne Morave. Ibar izvire u Crnoj Gori i zajedno kao sistem
Ibar-Zapadna Morava-Velika Morava predstavlja rečni sistem dužine 550 km,
i kao takav je najduži vodeni put na Balkanskom poluostrvu.

Geografija

Velika Morava pripada crnomorskom slivu. Površina sliva Velike Morave je
6.126 km˛, a celog moravskog sistema 37.444 km˛ (od čega 1.237 km˛ u
Bugarskoj i 44 km˛ u Makedoniji), što je 42,38% od površine Srbije. Velika
Morava protiče najplodnijim i najgušće naseljenim područjem uže Srbije,
zvano Pomoravlje. Pomoravlje je nastalo na mestu zaliva nekadašnjeg
Panonskog mora koje se isušilo pre oko 200.000 godina. Oko polovine dužine
doline se nalazi Bagrdanska klisura.

U prošlim stolećima, bila je poznata po svojim nepreglednim šumama, ali
danas nije više ništa ostalo od velikih stabala (grmova). Ušće u Dunav je
između sela Kulič i Dubravica, velikog ugljenog basena Kostolac. To je
jedan od dva velika ugljena basena u rečnom slivu, drugi je Resavski
ugljeni basen u dolini desne pritoke Resave.

Prosečni protok Velike Morave na ušću u Dunav je 297 m3/s. Od toga
125 m3/s je doprinos Zapadne Morave, 121 m3/s Južne Morave, a 35 m3/s
se uliva neposredno u Veliku Moravu.

Vikipedija