Sadnja krompira


Sadnja naklijalog krompira započinje kad se zemljište na dubini od 10 cm zagreje na oko 5° C. Sade se krtole mase 50-60-70 g, na razmak 25-35 cm, 50-60 cm između redova, na 6-10 cm dubine. Ogrće se posle sadnje, a nakon toga je preporučljivo zemljište pokriti slamom 5-10 kg/m2. Dužina vegetacije je od 60 pa preko 150 dana, što zavisi od mnogo faktora.


Krompiru odgovaraju slabo kisela zemljišta, pH 5,3-6,0. Postizanje visokih prinosa adekvatnih primenjenoj agrotehnici, đubrenju i kvalitetu sadnog materiala, omogućuje 350-400 mm padavina tokom vegetacije. Eventualni nedostatak vlage nadoknađuje se navodnjavanjem (tri do pet puta tokom vegetacije sa 20-40 l/m2).

Sadi se u drugoj dekadi aprila. Ishrana biljke tokom vegetacije je veoma bitna. Primenjuju se organska i mineralna đubriva. Stručnjaci preporučuju primenu stajnjaka u količini od 30 t/ha. Stajnjak se zaorava u jesen, a dobro zgoreli u proleće pred kultivaciju. U baštama i vrtovima zgoreli stajnjak se unosi ..kućice" ili redove. Za ranu proizvodnju krompira krtole se naklijavaju. Pod naklijavanjem krtola podrazumevamo da je većina okaca na krtoli klijala i dala čvrste zelene klice koje se teško odvajaju od krtole. Upotrebom, na ovaj način pripremljenih krtola, skraćuje se period sadnje za 14 dana. Ukoliko posadimo nenaklijale krtole u umereno vlažno i dovoljno toplo zemljište, u fazu klijanja i nicanja dolaze za oko 20 dana. Sadnja krtola u hladna i vlažna zemljišta produžava period od sadnje do nicanja i izlaže ovaj usev mogućoj pojavi bolesti i propadanju.

Sadnja naklijalog krompira započinje kad se zemljište na dubini od 10 cm zagreje na oko 5° C. Sade se krtole mase 50-60-70 g, na razmak 25-35 cm, 50-60 cm između redova, na 6-10 cm dubine. Ogrće se posle sadnje, a nakon toga je preporučljivo zemljište pokriti slamom 5-10 kg/m2. Dužina vegetacije je od 60 pa preko 150 dana, što zavisi od mnogo faktora. Izbor zdravog semena je od najvećeg značaja za rentabilnu proizvodnju. Kvalitemo seme krompira je veoma skupo, ali proizvodnja donosi zaradu samo ako je ono „pravo" sa deklaracijom. Seme krompira treba nabavljati od pouzdanih proizvođača i distributera koji su registrovani za ovo delatnost.

Mada krompir dobro podnosi monokulturu, ipak se ta praksa izbegava zbog umnožavanja prouzrokovača bolesti i štetočina. Na istu parcel krompir treba sejati tek nakon 3 do 4 godine. Najbolji predusevi su višegodišnje leguminoze I trave, grašak, boranija ili žitarice. Krompir, kao predusev, odgovara svim povrtarskim kultarama.