Naklijali secerac


Najbolji rezultati se postižu sa sadnjom naklijalih biljaka na malčirano tlo.
Tada šećerac za berbu prispeva oko 11 dana ranije u odnosu na direktnu setvu na malč foliji.


Uzgojem kukuruza šećerca u bašti treba postići što raniju berbu, samim tim i veću zaradu, ali i što dužu ponudu svežih klipova. Zbog toga se primenjuju različiti načini uzgoja i tehnološki postupci koji doprinose prilično dugom periodu ubiranja. Osim direktne setve na „golo“ zemljište, koriste se prekrivanje zatamnjenom folijom i agrotekstilom, naklijavanje semena i proizvodnja rasada.

Na malčiranom tlu klipovi ranije pristižu za berbu, pre svega zbog više temperature zemljišta. Takođe, izbegava se upotreba herbicida, što je posebno važno za kvalitet i zdravstvenu bezbednost zrna. Istovremeno sa setvom zemljište se nastire folijom, ili se postavlja nekoliko dana ranije.

Vreme prispevanja za berbu može se skratiti ako se poseje seme koje je 10-14 dana naklijavano u toplom zaštićenom prostoru i pri normalnom osvetljenju. Ipak, najbolji rezultati se postižu sa sadnjom naklijalih biljaka na malčirano tlo. Tada šećerac za berbu prispeva oko 11 dana ranije u odnosu na direktnu setvu na malč foliji.

Kasnijom direktnom setvom u desetodnevnim razmacima, koja može biti i bez primene malča, ostvaruje se postepeno pristizanje klipova.