Planina Gučevo

Gučevo je planina koja se nalazi severno od Boranje i u prostoru koji Drina polulučno
zatvara sa zapada i severozapada. Najviša tačka se nalazi na 779m nadmorske visine i
zove se Crni vrh i spada u red nižih Valjevsko-podrinjskih planina. Pruža se pravcem
severozapad-jugoistok u dužini od oko 10 kiliometara. Jugoistočni deo se zove Kulište
i sastavljen je paleozojskih škriljica, preko kojih su nataloženi trijasni krečnjaci
sa naslagama antimona. Severozapadni deo se sastoji od peščara i konglomerata preko
kojih leže kretacejski krečnjaci sve do temena. To teme je valovito i zbog krečnjačke
podloge skrašćeno. Brojni potoci otiču sa Gučeva prema reci Jadar i Drini raščlanjujući
njegove strane, posebno drinske, koje su strme i razrivene dubokim jamama. Sa severne
i severozapadne strane strane ono je takođe zasečeno uzdužnim rasedom zbog čega su i
one strme. Na njemu izbijaju termo- mineralni izvori banje Koviljače. Crni vrh kao
najviša tačka planine, nalazi se na njenom severozapadnom završetku, iznad Koviljače
i nedaleko od Loznice. Sam vrh je bez izvora i potoka jer je sastavljeno od krečnjaka.
Iako krečnjačkog sastava ono je obraslo gustom bukovom šumom koja zatvara vidik.
U neposrednoj blizini Crnog vrha podignut je spomenik i kosturnica srpskim i
austrougarskim ratnicima izginulim na ovom prostoru 1914. godine u Prvom svetskom ratu.
Nedaleko do spomenika, na severnoj strani i na visini od 550 metara, sagrađen je
planinarski dom i turističko-ugostiteljski objekat, koji je ujedno i najveći planinarski
dom u Srbiji. Nedaleko do njega na visini do 500 metara, na jednoj zaravni podignit
je auto-kamp sa restoranom i kamp-kućicama. Od spomenika pa do planinarskog doma i
sve do auto-kampa uređene su šetališne staze.

Vikipedija