Godina na pčelinjaku


Na pčelinjaku pola godine treba raditi, a u drugoj polovini pčele treba ostaviti na miru. Ipak skoro tokom čitave godine ima posla. Biološki ciklus pčelinje zajednice počinje krajem leta, a sa krajem leta se i završava, pošto se zajednica obnovi, umnoži i snabde zimnicom.


Avgust

Potrebno je detaljno pregledati sva društva na pčelinjaku. Takođe obratiti pažnju na količinu i kvalitet hrane. Pre započinjanja prihrane staro saće treba ukloniti, a kvalitetno pravilno rasporediti. Zbog opasnosti od grabeži prihranu obavljati samo u kasnim večernjim satima. Medobranje je tada završeno i obavezna je zaštita od varoe. Po pčelinjaku treba postaviti klopke za ose i stršljenove.Septembar

Još jednom proveriti zalihe hrane i, ako je potrebno, prihranom sanirati stanje. Slaba društva treba pregledati da li su zdrava i ako jesu, pridodati ih jakim. Pojilo održavati čistim. Kada sa polja počne da nestaje kukuruz, znak je da se na leta košnica postave češljevi protiv miševa.Oktobar

Ako je vreme povoljno košnice se mogu ofarbati, krovove treba proveriti da ne cure, a nagib košnica podesiti da ostanu stabilne i pri jakim vetrovima, a da pri tom budu blago nagnute kako bi se sneg i kiša slivali sa krova.Novembar

Treba obaviti utopljavanje pčelinjih zajednica. Ventilacija je neophodna zbog odstranjivanja vlage iz košnice. Obezbediti potpun mir, zaštititi košnice od ptica, domaćih životinja i glodara.Decembar i januar

Pčelinjak treba obilaziti, proveravati stanje, osluškivati zvuk na letu pomoću gumenog creva i osmatrati košnice i ceo pčelinjak. Sneg sa leta ne treba dirati dok ne počne da se topi, jer suv sneg propušta vazduh i dobar je termo izolator.Februar

Može se proveriti zdravstveno stanje pčela, zameniti navlaženi utopljavajući materijal suvim, očistiti i dezinfikovati podnjače, a društvima sa kritičnim zalihama hrane pomoći šećernim testom ili medom iz rezerve.Mart

U ovom mesecu treba uraditi prvi prolećni pregled i utvrditi količinu preostale hrane, zdravstveno stanje, količinu legla i kvalitet matice. U drugoj polovini meseca lagano treba krenuti u odzimljavanje i započeti malo prihranjivanje. Vreme ja da se postavi pojilo sa čistom pijaćom vodom.April

U voćnoj paši pčele dobro izgrađuju mlado saće čime se smanjuje mogućnost rojidbenog nagona, a mogu se uvesti i ramovi građevnjaci kao sredstvo borbe protiv varoe. Na pojilo se ne sme zaboraviti. Može se odrediti koja će zajednica biti proizvodna a koja pomoćna.Maj

Leta se mogu potpuno otvoriti, a kada se zabeli cvet bagrema na drvetu i saće u košnicama, pažnju treba usmeriti na obezbeđivanje slobodnog prostora u medištima.Jun

Posle dobre bagremove paše predstoji vrcanje meda. U svakoj košnici ostaviti bar 10kg meda. Zbog visokih temperatura treba obratiti pažnju na ventilaciju i na pojilo.Jul

Posle završene paše, proizvodni deo pčelinjaka se vraća u zimovnik i ova pčelinja godina se završava. Kako su temperature vrlo visoke treba obezbediti ventilaciju i čisto pojilo. Ose i stršeljenove treba uništavati svim sredstvima. Ni na grabež se ne sme zaboraviti.Tako se jedna godina na pčelinjaku završava i sa prvim avgustom otpočinje nova.
Jakšić Kosovka dipl.ing. polj.
Izvor;zdravasrbija