Zdravo Gost, ako čitate ovo, to znači da niste registrovani. Kliknite ovde da se registrujete u nekoliko jednostavnih koraka, uživaćete u svim odlikama našeg Foruma. Imajte na umu da su zabranjeni nepristojni ili besmisleni nikovi (bez brojeva ili slova nasumice).
Park prirode Stara planina
Povecaj Tekst Smanji Tekst

 1. Dobro Došli na Radio Šumadinac forum.

  Trenutno pregledate forum naše zajednice kao gost, što vam daje ograničen pristup većini diskusija. Registacijom koja je besplatna dobijate mogućnost da postavljate teme, privatno komunicirate sa drugim članovima (PP), odgovarate na ankete, uploadujete, i pristup mnogim drugim posebnim delovima. Registracija je brza, jednostavna i apsolutno besplatna i zato Vas molimo, pridružite našoj zajednici danas!!

  Ukoliko imate bilo kakvih problema sa procesom registracije ili vašim nalogom za prijavljivanje, kontaktirajte nas.
 

+ Odgovor Na Temu + Kreiraj Novu Temu
Prikaz rezultata 1 do 4 od 4
 1. #1
   OFF 
  Administrator
  Poeni: 38,169, Nivo: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 13.0%
  Dostignuća:
  Tagger First ClassOverdriveVeteran25000 Experience Points
  Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada's Avatar
  Država
  Germany
  Registrovan
  Dec 2013
  Pol
  Zensko
  Zadnji Put Online : Danas @ 14:01
  Postovi
  3,531

  Uobičajeno Park prirode Stara planina

  Park prirode Stara planina


  Park prirode Stara planina nalazi se u istočnoj Srbiji, na teritorijama opština Zaječar,
  Knjaževac, Pirot i Dimitrovgrad. Zahvata površinu od 142 219 hektara i 64 ara.
  Pod zaštitom je države kao prirodno dobro od izuzetnog značaja, svrstano u 1. kategoriju.
  Područje Stare planine proglašeno je za park prirode 1997. godine, kao područje izuzetno
  vredno sa stanovišta raznovrsnosti biljnog i životinjskog sveta i njihovih zajednica,
  kao i geoloških, geomorfoloških i hidroloških karakteristika.

  Geografski polozaj

  Masiv Stare planine nalazi se u istočnom pojasu Karpato-balkanida, u okviru koga predstavlja
  zapadni deo masiva Balkana, koji se u celini nalazi u Bugarskoj. Staru planinu izgrađuje
  planinski venac koji počinje od obronaka Vrške Čuke iznad Zaječara, a zatim se pruža
  prema jugoistoku, odakle se naglo izdiže iznad Knjaževca i prelazi u visoki planinski
  masiv koji se lučno pruža pravcem severozapad-jugoistok, dostižući najveću visinu na
  vrhu Midžor. Severoistočne padine nalaze se na teritoriji Bugarske, dok se jugoistočne
  padine sa pobrđima nalaze na teritoriji Srbije. Planinski masiv Stare planine se sastoji
  iz dva dela: Zaglavka i Visoka. Na Staroj planini nalaze se vodopadi Piljski skok i Bigar
  koji zauzimaju drugo i treće mesto najviših vodopada u Srbiji. Piljski skok nalazi se na
  Piljskom potoku, a vodopad se sliva sa 64 metara visine (Video:Piljski vodopad).
  Nalazi se na najvišem delu Stare planine i otkriven je veoma kasno 2002. godine od velikog
  zaljubljenika u prirodu i ovu planinu Vladimira Manića iz Niša. Vodopad Bigar se nalazi
  na potoku Bukovski do, nekoliko kilometara južno od Kalne. Vodopad je visok 35 metara
  i predstavlja ušće u Stanjansku reku (Video:Bigar).

  Vikipedija
  "Svak je rođen da po jednom umre,
  čast i bruka žive doveka."
  Odgovor Sa Citatom Odgovor Sa Citatom

 2.    Linkovi Sponzora

  Raznovrsno Forum

 3. #2
   OFF 
  Administrator
  Poeni: 38,169, Nivo: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 13.0%
  Dostignuća:
  Tagger First ClassOverdriveVeteran25000 Experience Points
  Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada's Avatar
  Država
  Germany
  Registrovan
  Dec 2013
  Pol
  Zensko
  Zadnji Put Online : Danas @ 14:01
  Postovi
  3,531

  Uobičajeno Odg: Park prirode Stara planina

  Klimatske karakteristike

  Staru planinu karakteriše umereno-kontinentalna subplaninsko-planinska klima.
  Idući od nižih prema višim delovima smanjuje se prosečna temperatura, a povećava vlažnost
  vazduha. Sa prosečnom temperaturom od 0.5 °C, najhladniji mesec je januar, dok je najtopliji
  jul, sa prosečnom temperaturom od 22 °C[5]. Srednja godišnja visina padavina iznosi 960.5 mm.
  Najviše padavina izluči se u maju, a najmanje u septembru.

  Geomorfološke karakteristike

  Reljef Stare planine odlikuje se velikom raščlanjenošću. Osnovna karakteristika reljefa ove
  oblasti su oštro usečene i duboke doline kratkih tokova. Ova karakteristika uslovljena je, u
  najvećoj meri, geološkom građom terena. Reljef Stare planine je u osnovi tektonskog porekla
  (morfostrukture nastale su dejstvom tektonskih pokreta), a oblikovan je eluvijalnim, deluvijalnim,
  proluvijalnim, koluvijalnim, fluvijalnim i kraškim procesom.

  Kao objekti geomorfološkog nasleđa izdvajaju se:

  Dolina potoka Bigar - dolina je u celini izgrađena od bigra. U ovoj dolini se nalazi vodopad
  visok 35 metara, koji ujedno predstavlja i ušće u Stanjansku reku, jednu od izvorišnih krakova
  Trgoviškog Timoka;
  Babin zub - grupa ostenjaka, izgrađenih od kvarcnih peščara. Karakteriše se, osim velikog broja
  ovih geomorfoloških oblika, i vidikovcem;
  uklješteni meandri Temštice - usekla ih je reka Temštica, u okviru klisure duboke 160—260 metara,
  u crvenim peščarima;
  klisura Vladikine ploče - nalazi se između sela Rsovci i Pakleštica, u potezu od 2 kilometra.
  U jurskim sedimentima je usekla reka Visočica. U geomrfološkom pogledu karakteristična je po
  uklještenim meandrima, i velikom broju (oko 15) pećina, koje se nalaze u ovoj klisuri;
  klisura Rosomačke reke - prostire se između sela Rosomač i Slavinja, u sedimentima jurske
  starosti. Sa geomorfološkog aspekta karakteristična je po tzv. rosomačkim loncima. To su
  udubljenja koja nastaju procesom vertikalne fluvijalne erozije. Nalaze se na mestima gde reka
  naglo sa kaskada pada u korito, pa se, zbog velike kinetičke energije vode, vrši udubljivanje
  dela rečnog korita neposredno iza kaskada. Njihova širina može biti i do 4 m u prečniku;
  kraška depresija Ponor - predstavlja krašku depresiju bez površinskog oticanja vode. Duža
  strana ove depresije prostire se pravcem severozapad-jugoistok. Bogata je izvorima koji se
  javljaju na njenim obodima. Ovi izvori su velike izdašnosti, sa temperaturom vode od 5—8 °C.

  Viipedija
  "Svak je rođen da po jednom umre,
  čast i bruka žive doveka."
  Odgovor Sa Citatom Odgovor Sa Citatom

 4. #3
   OFF 
  Administrator
  Poeni: 38,169, Nivo: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 13.0%
  Dostignuća:
  Tagger First ClassOverdriveVeteran25000 Experience Points
  Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada's Avatar
  Država
  Germany
  Registrovan
  Dec 2013
  Pol
  Zensko
  Zadnji Put Online : Danas @ 14:01
  Postovi
  3,531

  Uobičajeno Odg: Park prirode Stara planina

  Geološka građa

  Najstarije stene u ovom području su amfiboliti i amfibolitski škriljci, kvarciti, mermeri
  i amfibolitsko-biotitski gnajsevi proterozojske starosti.

  Kambrijumske tvorevine predstavljene su fosilonosnim tvorevinama sa metamorfnim sastavom
  vulkanogeno-sedimentnog karaktera. Stub stena silurske starosti započinje metakonglomeratima
  sa kojima se smenjuju metamorfisane arkoze i argilošisti sa proslojcima mermerastih krečnjaka.
  Karbon je predstavljen sedimentnim i vulkanogeno-sedimentnim tvorevinama: terigene stene sa
  ugljem i tufovima. Perm je predstavljen crvenim peščarima i konglomeratima.

  Mezozojske stene su dosta dobro razvijene u ovom području, i može se pratiti razvoj po svim
  katovima mezozoika. Trijaske stene predstavljene su terigenim sedimentima, terigeno-karbonatnim
  sedimentima sa marinskom faunom, krečnjaka sa brahiopodima i školjkama i crvenom serijom.
  Jurske stene, koje izgrađuju najveći deo područja, su: klastične tvorevine preko kojih leže
  amoniti, plavičasti glinci sa školjkama, peščari, peskoviti krečnjaci, bankoviti i slojeviti
  krečnjaci sa rožnacima i bankoviti sprudni krečnjaci. Kredni sedimenti predstavljeni su:
  peskovitim i laporovitim krečnjacima, laporcima, peščarima, glincima, vulkanskim aglomeratima,
  brečama, tufovima, tufitima i andezitima.

  Živi svet

  Park prirode Stara planina odlikuje se izuzetnom biološkom raznovrsnošću. Na ovom području
  živi oko 1200 vrsta i podvrsta viših biljaka, od čega je 115 endemičnih vrsta biljaka, preko
  100 zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta i više od 50 vrsta koje se nalaze na spisku ugrožene
  evropske flore. Sve ove vrste grade 52 različite šumske, žbunaste i zeljaste biljne zajednice.
  Što se životinjskog sveta tiče, Park prirode Stara planina predstavlja stanište za oko 150
  vrsta ptica gnezdarica, 30 vrsta sisara, 6 vrsta vodozemaca, 12 vrsta gmizavaca i 26 vrsta riba.

  Vikipedija
  "Svak je rođen da po jednom umre,
  čast i bruka žive doveka."
  Odgovor Sa Citatom Odgovor Sa Citatom

 5. #4
   OFF 
  Administrator
  Poeni: 38,169, Nivo: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 13.0%
  Dostignuća:
  Tagger First ClassOverdriveVeteran25000 Experience Points
  Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada is a splendid one to behold Rada's Avatar
  Država
  Germany
  Registrovan
  Dec 2013
  Pol
  Zensko
  Zadnji Put Online : Danas @ 14:01
  Postovi
  3,531

  Uobičajeno Odg: Park prirode Stara planina

  Biljni svet

  Stara planina je strogi prirodni rezervat sa velikim brojem raznovrsnih biljnih zajednica
  (fitocenoza): šumske, žbunaste, livadske, pašnjačke i tresavske. Visinski se uočavaju pojasevi
  sa pojedinim dominantnim vrstama: hrastov pojas, bukov pojas, smrčev pojas i pojas subalpijske
  žbunaste vegetacije.[6] Neke od ovih zajednica spadaju u endemične ili reliktne. Reliktne
  poludominantne šumske zajednice su: zajedinca bukve, pančićevog maklena i mečje leske (Fago-Aceti
  intermediae – Colurentum), zajednica hrasta, pančićevog maklena i mečje leske (Querco – Aceri
  intermediae - Colurentum), zajednica predplaninske bukve i drugih vrsta na silikatu (Fagetum
  submontanum mixtum silicicolum), zajednica grabića, hrasta i drugih drvenastih vrsta na krečnjaku
  (Carpino orientalis – Quarcetum mixtum calciolum), zajednica jorgovana (Syringetum vulgaris),
  zajednica šleske vrbe i zelene jove (Salici Alnetum viridis). Od fitocentoza livada i pašnjaka,
  endemične su: zajednica luka i oštrice (Allio – Caricetum leavis), zajednica velikog maklja
  (Festucetum paniculatae), zajednica borovnice i brusnice (Vaccinietum myrtilli),zajednica rosulje
  i oštrica (Drosero – Caricetum stellulatae), zajednica režuhe i balkanske kiselice (Cardamino –
  Rumicetum balcanicae), zajednica crnog omana (Telekietum specisae) i zajednica zvončića i
  kamenica (Symphyandro – Saxifragetum moschatae).

  Do sada je izdvojeno nekoliko lokaliteta koji su proglašeni za stroge prirodne rezervate:

  Draganište - rezervat kojim je obuhvaćena zajednica šuma evropske smrče (Picetum excelsae
  serbicum Rudski 1949.), koji izgrađuje tipičan pojas na Staroj planini;

  Golema reka - rezervat koji obuhvata autohtonu šumsku zajednicu tipa prašume, koju sačinjava
  zajednica planinske bukve (Luzulo-Fagetum serbicum), a namenjen je za očuvanje genofonda;
  Vražja glava - značajan lokalitet u šumskom kompleksu Stare planine, na kojem se može pratiti
  spontani razvoj i sukcesija biljnih vrsta koje su u njenom sastavu, a posebno planinskog javora
  (Acer heldreichii), kao endemita Balkanskog poluostrva. U tim šumama raste i retka biljna vrsta
  iz porodice vresova Pirola minor;

  Tri čuke - najinteresantniji lokalitet jer obuhvata retku subalpsku zajednicu bora krivulja
  (Pinetum mughi) na najvišim vrhovima i predstavlja jedino nalazište bora krivulja koje je do
  sada sačuvano;

  Smrče (Arbinje) - rezervat izdvojen zbog najočuvanijih i najlepših smrčevih šuma na Staroj
  planini i u Srbiji uopšte. Uz monodominantnu šumsku zajednicu smrče (Piceutm abietis montanum)
  postoji tipična tresavska, sfagnumska zajednica sa stalno prinavljanim tresetom uz izvore i
  potoke (Ass.Carici–Sphagno-Eriophoretum R.Jov.1978.);

  Kopren - značajan kao nalazište biljaka mesožderki, rosulje (Drosera rotundifolia) i vrsta iz
  roda Pinguicula.

  Vikipedija
  "Svak je rođen da po jednom umre,
  čast i bruka žive doveka."
  Odgovor Sa Citatom Odgovor Sa Citatom

Informacija Teme

Users Browsing this Thread

Trenutno 1 korisnika pregleda ovu temu. (0 članova i 1 gosta)

   

Slične Teme

 1. Park prirode Golija
  By Rada in forum Parkovi Prirode
  Odgovori: 3
  Zadnji Post: 13.03.2017, 16:56
 2. Park prirode Beljanska bara
  By Rada in forum Parkovi Prirode
  Odgovori: 2
  Zadnji Post: 29.01.2017, 20:26
 3. Park prirode “Blidinje”
  By Vesna in forum Turizam
  Odgovori: 0
  Zadnji Post: 20.11.2015, 18:44
 4. Park prirode “Tajan”
  By Vesna in forum Turizam
  Odgovori: 0
  Zadnji Post: 20.11.2015, 17:14
 5. Stara planina privlaci goste
  By Rada in forum Turizam
  Odgovori: 0
  Zadnji Post: 11.08.2015, 19:54

Članovi koji su pročitali ovu temu : 0

Nemate dozvolu da vidite spisak imena.

Tagovi za ovu Temu

Pravila Postanja

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts


O Nama

  Narodni radio, melem za uši ko ne sluša može da ga nađe na www.radiosumadinac.org

Preporučeni Linkovi

Pratite nas na

Twitter Facebook youtube Flickr DavianArt Dribbble RSS FeedRSS RSS 2.0 XML MAP HTML
Loading...
Svaki korisnik ovog sajta odgovoran je za sadržaj poruke koju objavi na sajtu. Sajt se odriče svake odgovornosti za njihov sadržaj. Postavljanjem vaše poruke ili vašeg autorskog dela saglasni ste da ovaj sajt postaje distributer vašeg dela i odričete se mogućnosti njegovog povlačenja ili brisanja bez saglasnosti uprave sajta. Distribucija sadržaja sa ovog sajta je dozvoljena samo u nekomercijalne svrhe, uz obaveznu napomenu da je sadržaj preuzet sa ovog sajta i uz obavezno navođenje adrese RadioSumadinac.org. Kako je sajt ovih dimenzija nemoguće u potpunosti kontrolisati, ukoliko primetite materijal nad kojim Vi ili neko drugi već ima autorska prava, odmah nam se obratite i materijal će biti uklonjen. Za sve ostale vidove distribucije obavezni ste da prethodno zatražite odobrenje od vlasnika Sajta


Optimizovano za rezoluciju: 1920x1080 :: Opera :: Firefox :: Chrome