Park prirode Begečka jama

Park prirode Begečka jama nalazi se na teritoriji Vojvodine u okviru grada Novog Sada.
Zahvata površinu od 489 hektara. Pod zaštitom je države kao značajno prirodno dobro
II kategorije[2] Dok je po MUZP klasifikaciji u V kategoriji kao zaštićen
kopneni/morski predeo.

Geografske odlike

Park prirode se nalazi u južnom delu Bačke, na levoj obali Dunava u novosadskom naselju
Begeč. Predeo je obrastao rečnim šumama, trskom i barsko-močvarnim rastinjem. Klima je
umerno-kontinentalna, leta su duga i topla, a zime hladne i oštre. Begečka jama predstavlja
rukavac Dunava koji je zbog svoje specifičnosti, očuvanog ekosistema i biodiverziteta,
zaštićen zakonom. U sastav parka prirode ulaze fluvijalno jezero, Šašićeva ada, rečne
grede i mrtvaje.

Biljni i životinjski svet

Osim brojnik trstika, oko jezera površine oko 40 hektara, uzdižu se šume bele
(Populus alba) i crne topole (Populus nigra), kao i crnog duda i bademolisne i bele vrbe.
a u vodi drezga i mresnjak (Potamogeton natans L.). Zabeleženo je 125 taksona viših
biljaka, kao što je beli lokvanj, lokvanjić, vodeni orašak, vodena paprat i drugi.
Begečka jama je ribolovački kraj. Ovo područje je značajno stanište i mrestilište 14
vrsta riba poput soma, amura, šarana, štuke, smuđa i drugih, a tokom cele godine je
otvoren za posetioce. U vodama Begečke jame mresti se čikov. Takođe se ovde razmnožava
11 vrsta vodozemaca i 6 vrsta gmizavaca. Predeo parka naseljava čak 150 vrsta ptica,
među kojima je najznačajni crvenokljuni labud, simbol Begeča, kao i velika bela čaplja,
siva čaplja, veliki kormoran i mnoge druge. U močvarnom tlu žive zelene krastače i
gatalinke.

Mere zaštite

Na prostoru Park prirode Begečka jama u sklopu očuvanja prirodnih vrednosti, kao vid mera
zaštite primenjuje se — izmuljavanje, ograničeno korišćenje pesticida, zabrana sečenja trske,
kulturno ponašanje i sakupljanje otpada, kao i zaštita od degradacije i revitalizacija
ekosistema.[5] U zaštićenom prostoru omogućen je naučno-istraživački rad, turizam i
rekreacija, edukacija, prezentacija, uređenje obala i staza, kao i monitoring vrsta.

Vikipedija