Parkovi prirode Srbije

Na prostoru Republike Srbije nalazi se 20 prirodno-prostornih celina koji su zakonom zaštićeni
kao parkovi prirode. Prema MUZP klasifikaciji parkovi prirode su u V kategoriji kao zaštićeni
kopneni/morski predeli.

Park prirode Begečka jama

Park prirode Beljanska bara

Park prirode Golija

Park prirode Grmija

Park prirode Zlatibor (u toku je donošenje akta o zaštiti)

Park prirode Zobnatica

Park prirode Jegrička

Park prirode Kamaraš

Park prirode Kučajske planine

Park prirode Palić

Park prirode Ponjavica

Park prirode Sićevačka klisura

Park prirode Stara planina

Park prirode Stara Tisa kod Bisernog ostrva

Park prirode Tikvara

Park prirode Šargan—Mokra Gora


Vikipedija