U Srbiji će paralelno emitovanje analognog i digitalnog televizijskog signala početi 1. septembra 2014. objavilo je Ministarstvo trgovine i telekomunikacija Srbije.

Kako je navedeno na sajtu Ministarstva ([Samo registrovani clanovi mogu videti ovaj sadrzaj. ]), prvi analogni predajnici biće isključeni 1. marta 2015. godine, a, prema planu, Srbija na digitalno emitovanje televizijskog signala mora da pređe do polovine naredne godine.
Pravilnikom o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristup multipleksu se utvrđuje raspored radio-frekvencijskih kanala po zonama raspodele za prvi, drugi i treći multipleks, način pristupa multipleksu, kao i dalji razvoj Inicijalne mreže za testiranje emitovanja digitalnog TV signala.

Multipleks je standardizovani tok signala koji se primenjuje za digitalne radiodifuzne servise, a koji uključuje radio i televizijske programe, servise dodatnih digitalnih sadržaja, elektronske komunikacione servise i ostale pridružene identifikacione signale i podatke.

Pravilnik definiše da najmanje 95 odsto stanovništva u prvom multipleksu bude pokriveno digitalnim televizijskim signalom, a najmanje 90 odsto stanovništva u drugom i trećem multipleksu.

U prilogu Pravilnika dati su Minimalni tehnički uslovi za emitovanje digitalnog terestričkog televizijskog signala, čime je precizirano kakav signal treba da su u mogućnosti da prime digitalni TV prijemnici (televizori i set-top-boksovi).

U skladu sa tim uslovima, Ministarstvo će uspostaviti žig garancije "Digital TV" koji će služiti za označavanje prijemnika, kako bi građani lakše prepoznali proizvode koje mogu da koriste za prijem digitalnog TV signala u Srbiji.

Državna sekretarka Tatjana Matić je istakla da digitalizacija televizije predstavlja proces od velikog značaja za unapređenje sistema javnog informisanja u Srbiji, posebno u kontekstu novih komunikacionih, informativnih i interaktivnih usluga koje će biti dostupne građanima.

Kako je istaknuto, digitalna televizija omogućava bolji kvalitet zvuka i slike, raznovrsnije sadržaje i više televizijskih programa, nove mogućnosti za dvosmernu komunikaciju, televiziju visoke rezolucije, usluge namenjene osobama sa posebnim potrebama.

Iz Ministarstva navode da će državi digitalizacija omogućiti efikasnije i racionalnije korišćenje radio-frekvencijskog spektra.

Oslobođeni deo spektra će se koristiti za nove usluge, promociju razvoja tehnologije, unapređenje konkurencije i više mogućnosti za unapređenje stvaralaštva i očuvanje kulturnog identiteta.

Direktor Republičke agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel) Milan Janković procenjuje da bi prodajom tih frekvencija za uvođenje četvrte generacije mobilne telefonije "država bi sigurno obezbedila ne manje od 100 miliona evra javnih prihoda".

Prvi rok za završetak digitalizacije u Srbiji je bio 4. april 2012. godine, ali je zbog kašnjenja pomeren na 17. jun 2015. godine, do kada bi taj proceš trebalo da bude završen u svim zemljama Evrope.Izvor: Radio Luna.