Arabsat završio preuzimanje Hellas Sat-aArapski satelitski operater završio preuzimanje grčkog Hellas Sat-a . Mnogi menadžeri Arabsata postali izvršni članovi Hellas Sata . Operater Hellas Sat drži grčka telekomunikacioni operator OTE .Arabsat je takođe saopštio da će uložiti 700 miliona dolara u program za izgradnju dva nova satelita Hellas Sata .U februaru ove godine , OTE se složio sa Arabsatem na prodaju Hellas Sata,a da se stavri ubrzaju doprinela je trenutnoj ekonomskoj situacija u Grčkoj .Arabsat je dobila prava na orbitalnu poziciju 39 ° E, kao i satelitskim telekomunikacionim Hellas Sat 2 koji je sagradio Astrium i isporučen je 2003 god.Hellas Sat 2 ima 30 aktivnih transpondera u Ku band .Očekivani radni vek satelita je oko 15 godina,a treba da se zameni za 4-5 godina.

(parabola.cz/advanced television)