Renata 1994 – Ljubomora Tvoja

A1 Ljubomora Tvoja
A2 Ako Je Greh Voleti
A3 Pitaju Me Ljudi
A4 Gorane

B1 Ti Si Tako Neobičan
B2 Ja Ne Smem Pružiti Ruke
B3 Dosta, Dosta
B4 Desilo Se, Ako Je

Morate odgovoriti ili kliknuti na 'Hvala' da biste videli skrivene informacije koje su ovde sadržane.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.