ĐUKA ČAJIĆ - POZDRAV LIKO

01-Nema mi do ličanke
02-Iz kamena voda teče
03-Ličanka
04-Ide zima lička duga
05-Stric Mata se vratio u Liku
06-Pozdravi mi Marijanu
07-Suvo panje
08-Ne čekaj me majko
09-Ličanine moja Diko
10-Imam dvije domovine

Morate odgovoriti ili kliknuti na 'Hvala' da biste videli skrivene informacije koje su ovde sadržane.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.