ĐUKA ČAJIĆ - POZDRAV LIKO

01-Nema mi do ličanke
02-Iz kamena voda teče
03-Ličanka
04-Ide zima lička duga
05-Stric Mata se vratio u Liku
06-Pozdravi mi Marijanu
07-Suvo panje
08-Ne čekaj me majko
09-Ličanine moja Diko
10-Imam dvije domovine

You must either reply or click 'Thank You' to see the hidden information contained here.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.