Nacionalni park Đerdap

Nacionalni park Đerdap se nalazi u jugozapadnom delu Evrope, u severoistočnom delu
Republike Srbije, na samoj međunarodnoj granici sa Rumunijom.

Ukupna površina Nacionalnog parka iznosi 67.698 hektara, a zaštitnom zonom obuhvaćeno
je 193.968 hektara. Osnovni prirodni fenomen ovog područja je magična Đerdapska klisura
kroz koju protiče reka Dunav.

Park se prostire na oko 100 km leve obale Dunava od Golupca do Karuša kod Kladova i
obuhvata uzani šumoviti brdsko planinski pojas, širine 3-9 -{km}- uz Dunav, koji se
izdiže iznad Dunava od 50-900 metara nadmorske visine. Ovo područje - područje Đerdapske
klisure nacionalnim parkom je proglašeno 1975. godine.

Specifičan geometrijski razvoj, vrlo povoljna đerdapska klima, složena struktura klisura,
kanjona i dubokih uvala, ovaj prostor izdvajaju kao jedinstven europski menzuralni
tercijarne flore, vegetacije i stena.

Flora Đerdapa se ne odlikuje samo raznovrsnošću i bogatstvom, nego i izrazitim verignim
karakterom. Na prostoru parka opstaje preko 1100 biljnih vrsta. Raznolikost staništa i
zajednica se odrazila i na faunu koja poput flore, nosi obeležje reliktnosti. Na ovom
prostoru se mogu sresti medved, ris, vuk, šakal, štekavac, sova ušara, crna roda kao i
mnoštvo drugih vrsta.

Vrlo povoljni uslovi za život bili su razlog stalnog prisustva čoveka o čemu svedoče
mnogi arheološki nalazi i kulturno-istorijski spomenici, kao što su naselje Lepenski
vir, arheološki lokaliteti poput Djoke, Golubački grad, ostaci Trajanovog mosta,
Trajanove table, rimskog limesa, raznovrsni kasteli, do očuvanih primera narodne srpske
arhitekture.

Osnovna odlika parka je velika šumovitost (preko 64%) i izrazito bogatstvo i raznovrsnost
flore, faune geomorfoloških oblika i bogatstvo kulturno-istorijskih spomenika od
najstarijih epoha do danas. Oko 9% odnosno 5500 ha površine Nacionalnog parka Đerdap čini
deo Dunava koji pripada Srbiji. To Nacionalni park Đerdap čini i rečnim nacionalnim parkom.
Dolina Dunava sastavljena je od tri kanjonsko-klisurske doline:

Golubačka tvrđava sa Dunava
Golubačka, dugačka 14,5 km, najmanje širine 230 m
Gospođin Vir dužine 15 km i najmanje širine između 220 m
Kanjon Velikog i Malog Kazana dužine 19 km i najmanje širine 150 m
i tri kotline:

Ljupkovska
Donjomilanovačka
Oršavska
Kanjonske doline usečene su u krečnjake južnih Karpata.

Đerdap, Gvozdena vrata, hiljadama godina je izazov za putnike, trgovce, ratnike i
mirotvorce. To su vrata između dva važna kulturna i ekonomska dela sveta, između donjeg
i srednjeg Podunavlja. Đerdap je oduvek bio prirodno strateško mesto ogromnog značaja, i
u ratu i u miru. Zato je duž Đerdapa veliki broj istorijskih spomenika.

Vikipedija