Nacionalni park Fruška gora


Nacionalni park Fruška gora se nalazi u Vojvodini, u Srbiji, nedaleko od Novog Sada.
Godine 1960. je proglašen nacionalnim parkom.

Najviši vrhovi su Crveni Čot (538 m), Orlovac (512 m) i turistički centar Iriški
venac (490 m).Pruža se duž desne obale Dunava, duga 80, a široka 15 km. Stvaranje
planine počelo u mezozoiku, pre 90 miliona godina; naučnici je nazivaju „ogledalo
geološke prošlosti“ — na njoj su pronađene 164 životinjske fosilne vrste, stare
oko 123 miliona godina. Floru Fruške gore čini oko 1500 |biljnih vrsta.

Fruška gora bogata je šumama hrasta, graba, bukve, lipe i drugog drveća; sa zaštićenih
preko 50 biljnih] vrsta.

Na planini postoji i više arheoloških nalazišta (neolit, bakarno, bronzano i rimsko doba),
kao i stari fruškogorski manastiri (ukupno 17), nastali od kraja 15. do 18. veka, poznati
po specifičnoj arhitekturi, bogatim riznicama, bibliotekama i freskama. Središte uprave
Nacionalnog parka je u Sremskoj Kamenici.

Geografija

Park čini usamljena ostrvska planina u Panonskoj niziji. Prema jugu i severu Fruška
gora je jako razuđena planinskim i rečnim tokovima, pri čemu se od glavnog uskog
grebena pružaju pojedinačni, bočni grebeni, najčešće sa vrlo strmim padinama. Severna
padina Fruške gore je strmija u odnosu na južnu, usled podsecanja Dunava. Takođe,
lesna zaravan koja okružuje Frušku goru, manje je širine i moćnosti na severnoj strani,
usled pomenutih prilika.

Geografsko-turistički položaj

Nacionalni park Fruška gora ima povoljan turističko-geografski položaj. Preko
[Novog Sada] i Beograda je saobraćajno dobro povezan putnim pravcima: Novi Sad-Beograd,
Novi Sad-Ruma-Šabac, Novi Sad-Bačka Palanka-Ilok-Šid, Novi Sad-Beograd-Neštin-Ilok, i
nekoliko saobraćajnica nižeg reda koje poprečeno presecaju planinu. Na svim putnim
pravcima postoje, uglavnom stalne autobuske linije. Što se tiče železničkog saobraćaja,
postoji železnička pruga Subotica-Novi Sad-Beograd, koja se od Beograda račva prema Nišu
i Baru. Autobuska i železnička stanica u Novom Sadu udaljena je od Fruške gore 15km,
a od Beograda 50km. Aerodrum Surčin (Beograd)nalazi se na 55km od Nacionalnog parka.

Pašnjaci i plodno zemljište, vinogradi i voćnjaci, ukrašavaju padine i niže delove
Fruške gore, dok su površine koje se nalaze visinama iznad 300 metara nadmorske visine
pokrivene gustim, listopadnim šumama.

Vikipedija