Damir Imamović & Sevdah takht 2016 - Dvojka

01 Sarajevo
02 Tambur
03 Lijepi Meho
04 Uzbrdo je, mene bole none
05 Lijepa Zejno
06 Star se Ćurčić pomamio
07 Lijepa Mara
08 Čija li je ono djevojka malena
09 Sen' gidi sarhoš
10 Opio se mladi Jusuf beg
11 Je li rano

Morate odgovoriti ili kliknuti na 'Hvala' da biste videli skrivene informacije koje su ovde sadržane.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.