MUZEJ


Muzej (od starogrčkog. μουσείον], musio - sedište Muza) je naziv za ustanovu i zgradu,
u kojoj se čuvaju, proučavaju i izlažu - hronološki ili tematski - zbirke starina i
umetnina, te prirodnjačkih, tehničkih i sl. predmeta.

U najširoj upotrebi ICOM-ova definicija iz 1974. godine prema kojoj je muzej neprofitna,
stalna ustanova u službi društva i njegovog razvoja i otvorena javnosti, koja sabira,
čuva, istražuje, komunicira i izlaže materijalna svedočanstva čoveka i njegove okoline,
radi proučavanja, obrazovanja i zabave [1].

Dele se na:

naučne (arheološki, istorijski, etnografski, prirodnjački, tehnički, vojni, kriminalistički,
higijenski, školski, pomorski i dr.)

umetničke (koji sadrže zbirke slika, skulptura, grafika i objekata primenjene umetnosti).

Po karakteru, strukturi i teritorijalnoj kompetenciji dele se na:

državne,
zemaljske,
pokrajinske,
gradske i
zavičajne.

Često se upotrebljavaju i nazivi galerija (za veće
zbirke slika i skulptura) i kabinet (za zbirke grafika, novaca i medalja.

Osim izložbenih prostorija, savremeni muzej ima depoe (čitav se inventar retko izlaže),
prostorije za restauriranje i prepariranje muzejskih eksponata, fotografsku laboratoriju,
prostorije za stručno osoblje, s inventarima i bibliotekom.

Vikipedija