Savremene prskalice firme "John Deere"


Pomoću VRS omogućeno je ujednačeno tretiranje na uvratinama, ravnomeran start tretiranja na početku parcele. Kada je isključen glavni (preklopni) ventil uređaj radi automatski, tečnost cirkuliše od rezervoara do pumpe pa do razvodnih grana bez izlaska kroz rasprskivače i ponovo nazad, čime se sprečava kapanje. Uključivanjem VRS sistema sprečava se taloženje preparata u rezervoaru i razvodnim vodovima. Posebna prednost korišćenja VRS sistema je mogućnost brzog i efikasnog pranja prskalice posle tretiranja jednim i prelaskom na korišćenje drugog pesticida. Prskalice iz ove serije su opremljene sa Green Star displejom pomoću koga je omogućena potpuna kontrola tretiranja.


Tokom boravka u Holandiji, jugoslovenska delegacija stručnjaka je posetila fabriku prskalica firme John Deere u gradu Horstu. Ove prskalice ispunjavaju uslove efikasne primene, ekonomičnog korišćenja i zaštite čovekove okoline, pa se mogu svrstati u red dobrih i savremenih uređaja za zaštitu bilja. Proizvodnja prskalica pod imenom "John Deere" je nastala integracijom sa firmom "Duven" koja je imala višedecenijsku tradiciju u proizvodnji mašina za zaštitu bilja namenjenu holandskom tržištu.

U proizvodnom programu fabrike nalaze se nošene traktorske prskalice serije 400 sa modelima 408, 410 i 412 sa rezervoarima zapremine 800 do 1200 litara. Zajednička karakteristika ovih prskalica je da imaju klipno-membranske pumpe kapaciteta od 150 - 230 l/min. Radna širina prskajućih krila se kreće od 15 - 24 m. Prskalice su opremljne mikserima za mešanje pesticida. Za uključivanje i isključivanje pojedinih sektora krila koriste se elektroventili koji se uključuju i isključuju sa komandne table kod traktoriste. Kontrola norme tretiranja je automatska i izvodi se pomoću kompjutera.

Novija verzija nošenih prskalica su uređaji serije 500, koji se proizvode u tri verzije: 508, 510 i 512 sa zapreminom rezervoara od 800, 1000 i 1200 litara. Prskalice iz ove serije ispunjavaju sve uslove ekološke primene pesticida. Opremljene su mikserom od 60 litara za mešanje pesticida. Za održavanje i pranje prskalice imaju rezervoar čiste vode, zapremine od 185 litara. Voda za pranje ruku i pijaća, drže se u rezervoaru od 20 litara. Na prskalici postoje posebno boksovi za smeštaj pesticida i zaštitne opreme. Vakuum-regulacioni sistem (VRS) je uređaj koji predstavlja originalno rešenje koje se za sada primenjuje na savremenim prskalicama serije 500 i serije 800. Pomoću VRS omogućeno je ujednačeno tretiranje na uvratinama, ravnomeran start tretiranja na početku parcele. Kada je isključen glavni (preklopni) ventil uređaj radi automatski, tečnost cirkuliše od rezervoara do pumpe pa do razvodnih grana bez izlaska kroz rasprskivače i ponovo nazad, čime se sprečava kapanje. Uključivanjem VRS sistema sprečava se taloženje preparata u rezervoaru i razvodnim vodovima. Posebna prednost korišćenja VRS sistema je mogućnost brzog i efikasnog pranja prskalice posle tretiranja jednim i prelaskom na korišcenje drugog pesticida. Prskalice iz ove serije su opremljene Green Star displejom pomoću koga je omogućena potpuna kontrola tretiranja.

Vučene prskalice serije 600 izrađuju se u tri verzije: 624, 632 i 638 sa zapreminama rezervoara od 2400 do 3800 litara. Prskalice su standardno opremljene elektronskom kontrolom norme tretiranja. Novija verzija su savremene vučene prskalice serije 800 koje su opremljene svim uređajima koji ispunjavaju uslov ekološke primene. Prskalice rade u tri varijante 824, 832 i 840 sa zapreminama rezervoara od 2400 do 4000 litara. Svaka prskalica je opremljena rezervoarom za čistu vodu od 400 litara koja se koristi za unutrašnje i spoljno pranje rezervoara. Mikser za mešanje preparata je kapaciteta 60 litara i omogućuje bezbedno mešanje pesticida bez ikakvog rizika po radnike. U zavisnosti od zapremine rezervoara koriste se klipno-membranske pumpe, jedna ili dve kapaciteta 280 do 460 lit/min. Prečišćavanje tečnosti se vrši preko tri filtera. Prskalica je opremljena kutijom za smeštaj pesticida, rezervoarom za čistu vodu i kutijom za smeštaj zaštitne opreme. Vakuum regulacioni sistem (VRS) omogućuje tačan rad uređaja u svakom momentu tretiranja.

Green Star sistem potpune kontrole tretiranja omogućuje preciznu aplikaciju pesticida. Uređaj može da se poveže sa GPS (satelitski sistem) tako da se tretiranje vrši u zavisnosti od napada bolesti i štetočina. U slučaju kada je veći napad na određenom delu parcele izbacuje se puna doza, ili se kod čistog useva prekida tretiranje. Prskalice iz ove serije su snabdevene hidropneumatskim rasprskivačema koji dobijaju vazduh iz kompresora traktora.

U cilju kontrolisane aplikacije pesticida prskalice su opremljene senzorom brzine vetra koji identifikuje trenutne vremenske uslove tretiranja. Senzor brzine vetra preporučuje rukovaocu određenu veličinu kapi ili upozorava kada je brzina vetra prevelika za regularno prskanje. U proizvodnom programu fabrike nalazi se i hidro-pneumatska prskalica sa ukrštenim i podesivim tokom tečnosti i vazduha. U odnosu na klasične i krute konturne orošivače ovaj sistem je podesiv i može da se prilagođava voćnjacima i vinogradima u različitim fazama razvoja i načina uzgoja. Prema fabričkim podacima, koje treba proveriti u našoj praksi efikasnost tretiranja je daleko bolja nego kod standardnih orošivača.

Kod standardnog orošivača istretirana je samo strana do uređaja, dok je suprotna strana delimično istretirana. Orošivači sa krutim uređajem koji prate biljke, imaju relativno dobro, ali neujednačeno tretiranje dela biljke do uređaja kao i druge polovine sa lica i naličja lista. Hidro-pneumatska prskalica sa ukrštenim i podesivim mlazom dobro tretira kompletnu biljku sa obe strane, tako da je moguće tretiranje svakog drugog reda sa značajnim uštedama u normi tretiranja.