Mehanizacija za pripremanje silaže


Savremeno stočarstvo danas u svetu, ai kod nas ne može da se zamisli i planira bez upotrebe silaže u obroku životinja. Skidanje i ubiranje sirovina, od kojih se priprema silaža, važan je segment u procesu proizvodnje od koga zavisi kvalitet pripremljene silaže. Posmatrajući sirovinski sastav silaže, najveće učešće u hranivu sigurno da ima kukuruzna stabljika sa klipom.

Mašine koje se koriste kod pripremanja kukuruzne silaže već niz godina se usavršavaju i u toku je njihova stalna inovacija i modernizacija. Sve je veći broj proizvođača mašina za pripremanje silaže. Postoje jednoredni, dvoredni i višeredni kombajni za pripremanje silaže. Međutim ono što je važno to je da mašine mora da se odlikuju visokim kvalitetom, odnosno da su izrađene od kvalitetnih materijala kako ne bi došlo do lomljenja i kontaminacije pripremljene hrane, takođe treba da imaju visok radni učinak, da su lake konstrukcije i jednostavni za održavanje, da koriste malu pogonsku snagu, besprekorno rade i u najtežim uslovima. Važno je da silo kombajni imaju noževe izrađene od kvalitetnog materijala i da vrše brzo, kvalitetno i jednokomorno sečenje mase. Posebno je važna ploča za drobljenje zrna kukuruza, koja treba da bude dovoljno čvrsta da zrno učini dobro za probavljivost kod stoke.

Osnovne karakteristike silo kombajna koji se preporučuju za mala poljoprivredna gazdinstva su:
-kapacitet 40t/h.
-radna snaga traktora za vuču silo kombajna je od 20 KW.
-silo mašina je povezana traktorom preko pogonskog vratila
-koje u radnom momentu ima 540 obrtaja u minuti.
-kačenje mašine je u tri tačke.

Izvor: PSSS Leskovac
Autor: - Igor Ristić, dipl. ing.