Danas je Dan zaljubljenih, Sveti Trifun i dan Sv. Valentina


Pravoslavci danas proslavljaju Svetog Trifuna, katolici Svetog Valentina, a svi zajedno, naročito mlađi deo populacije, obeležavaju Dan zaljubljenih. Slavljenje božanstva plodnosti i zaštitnika svetosti braka, slavljenje ljubavi sredinom februara, počelo je još u antičkoj Grčkoj i Rimu, a očuvalo se sve do danas


Sveti Trifun živeo je u 3. veku; rodio se u selu Kampsadi u Frigiji. Još kao dečak imao je sposobnost isceljivanja bolesti, kako na ljudima tako i na stoci, a isterivao je i zle duhove. Ćerka cara Gordijana III, vladara Rimskog carstva od 238. do prve polovine 244. godine, obolela je, a kako je poručio zli duh koji je progovorio iz lude devojke, jedini ko je mogao da joj pomogne bio je Sv. Trifun. Na carev zahtev Trifun dolazi u Rim i pomaže carevoj kćerki. Car ga je bogato nagradio, a Trifun nastavio da živi mirnim životom. Ali, kada je došao na vlast Decije Trajan, Sv. Trifun je mučen za Hrista, i nakon teških muka, osudili su ga na posečenje mačem.


Sveti Trifun u pravoslavnoj crkvi obeležava se 14. februara po novom, tj. 1. februara po starom kalendaru. Pravoslavci slave Sv. Trifuna kao velikomučenika koji je stradao za hrišćansku veru, smatraju ga za zaštitnika poljskih useva, ali i zaštitnika bračne ljubavi i vernosti, koji su sastavni deo hrišćanske propovedi. Zahvaljujući božjim darom i molitvama, Sv. Trifun je lečio ljude od raznih bolesti, delio siromašnima sve što je imao, pomagao ljudima koliko je mogao. Pred kraj života trpeo je strašne muke, zbog čega je na kraju i umro.Ako se osvrnemo na to da se Sv. Trifun smatra zaštitnikom bračne ljubavi i vernosti, a da su Sv. Valentina poštovale mlade devojke nesrećne u ljubavi, ne treba čuditi zbog čega su mladi baš 14. februar izabrali za Dan zaljubljenih.


Pri pomenu 14. februara, ozare se lica mladih parova, kojima ovaj datum služi da pokažu svoju ljubav prema voljenoj osobi. Idealno bi bilo nazdraviti ljubavi i zdravlju uz čašicu vina, i tako spomenuti i Sv. Trifuna, zaštitnika mnogih zanata, pre svega vinogradarstva. Uprkos protivnicima Dana zaljubljenih, februar je uspeo da se „nametne“ kao mesec ljubavi, pa zašto ne dozvoliti najlepšoj stvari na svetu da obasja ljude. Volite, budite voljeni, slavite Sv. Trifuna. Vino i ljubav – da li postoji nešto lepše?