Grupa Krajina 1991 - Oj Dinaro visoka planino


01.Krajina - Oj Dinaro visoka planino
02.Krajina - Kroz vjekove bure biju
03.Krajina - Ce se pije ce se peva
04.Krajina - Ce no Kordun sa Banijom veze
05.Krajina - Skupila se sva Srpska krajina
06.Krajina - Oj Cetino krivudava reko
07.Krajina - Kninu grade kraj tvrdjave male
08.Krajina - Cuvaj Jelo svoje stado

You must either reply or click 'Thank You' to see the hidden information contained here.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.