Odrzavanje reda u kompjuteru

U vašem računaru, sigurno je smešteno mnoštvo različitih informacija i podataka koji za vas imaju veći ili manji značaj. Kako bi ste dobro organizovali raspored podataka u vašem računaru i tako ih bezbednije čuvali, pođite upravo od činjenice koju smo pomenuli. Razvrstajte informacije i podatke po njihovoj vrsti i značaju i tako razvrstane zatim ih podelite u zasebne, uredno organizovane foldere.

Svaki folder naznačite nazivom koji mu odgovara i smestite ga u datoteku u vašem računaru kojoj pripada.
Recimo, potrudite se da uredno odvojite datoteku u kojoj su vam smeštene recimo lične fotografije, od datoteke sa muzikom ili sa filmovima ili ostalim dokumentima recimo ili podacima.

U ovako organizovanom prostoru u vašem računaru, biće vam mnogo lakše da se snalazite i da u svakom trenutku imate potpun i pregledan uvid gde vam se koji podatak nalazi.

Obavezno obratite pažnju na odnos memorije kojom vaš računar raspolaže i memorije koja je zauzeta podacima koje ste u računar uneli. Ukoliko je memorija prezauzeta, nemojte izlagati riziku rad računara, već podatke i informacije koje možete, kopirajte ili prebacite sa računara na disk ili neki drugi recimo eksterni hard disk i izbrišite ih iz memorije računara.

I pored obavezno obezbeđene zaštite protiv virusa, u računar nikada ne ubacujte neproverene i rizične sadržaje ili diskove, koji bi mogli kao nosači različitih virusa da ugroze ili čak totalno unište vaš računar.