Zarko Jovanovic Jagodino - Opre Roma

A1 Djelem, djelem
A2 Jagdino
A3 Na hantumen Romale
A4 Ratvali balalajka
A5 Balada e Romendji
A6 Romalen djungadon

B1 Djilabas thaj khelas
B2 Nisar
B3 Tromalo
B4 Me djilabav me romendje
B5 Balada Rom
B6 Djilaben Romale

Jugoton LSY 63068

Morate odgovoriti ili kliknuti na 'Hvala' da biste videli skrivene informacije koje su ovde sadržane.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.