Bojana Nikolic 2012 - Oj, goro

Bojana Nikolic -01- Oj, goro, ti visoko rastes
Bojana Nikolic -02- Prodava se kardas konjce za hiljada
Bojana Nikolic -03- Oblagale se devet ovcara
Bojana Nikolic -04- Smilj, Smiljana, kitu smilja brala
Bojana Nikolic -05- Jano, mome, Jano, duso
Bojana Nikolic -06- Smilj devojka pokraj gore brala
Bojana Nikolic -07- Nisnu se zvezda
Bojana Nikolic -08- Moba prela kod kneza Lazara
Bojana Nikolic -09- Mori, Ano, Zafirova
Bojana Nikolic -10- Kalina sedi v gradina
Bojana Nikolic -11- Ja urani' jutros rano
Bojana Nikolic -12- Andjelin devojce, sto si rasrdeno
Bojana Nikolic -13- Cija moma na nisaljku
Bojana Nikolic -14- My Land (Moja zemlja)

Morate odgovoriti ili kliknuti na 'Hvala' da biste videli skrivene informacije koje su ovde sadržane.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.